Союз Радянських Соціалістичних республік
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Союз Радянських Соціалістичних республік

Союз Радянських Соціалістичних республік (СРСР)

  Вміст:

Введення

Населення

Чисельність населення

Вікова і статева структура населення

Соціальний склад населення

Міграція населення

Розміщення населення

Міське розселення

Сільське розселення

Етнічний склад

Мови народів СРСР

Природа і природні ресурси

Загальна характеристика природних умов

Геологічна будова

Древні платформи

Складчасті геосинклінальниє пояси

Основні межі геологічної історії

Палеогеографія антропогенового періоду

Мінеральні ресурси

Паливно-енергетичні ресурси

Руди для чорної і кольорової металургії

Гірничо-хімічна мінеральна сировина

Нерудна сировина

Ресурси Морея

Підземні води

Рельєф суші

Орографія

Особливості формування рельєфу

рівнинно-платформені області

Гірські (орогенні) області

Клімат

Загальні межі клімату і кліматичні сезони

Кліматичні пояси і області

Арктичний і субарктичний пояси

Помірний пояс

Субтропічний пояс

Гірські райони Півдня СРСР

Багатолітня мерзлота

Внутрішні води

Реки

Озера

Болота

Водосховища

Льодовики

Ресурси внутрішніх вод і їх використання

Розподіл і динаміка водних ресурсів

Водоспоживачі

Водокористувачі

Комплексне використання водних ресурсів

Морить

Грунти

Грунтові ресурси

Рослинний покрив

Рослинні ресурси

Лісу

Сінокоси і пасовища

Лікарські і технічні рослини

Водні рослини

Культурні рослини

Тваринний світ

Фауна суші

Фауна океанічного побережжя і островів

Фауна тундри

Фауна лісотундри

Фауна тайги

Фауна широколистяних лісів

Фауна далекосхідних (амурсько-уссурійських) широколистяних лісів

Фауна лісостепів

Фауна степів

Фауна напівпустель

Фауна пустель

Гірська фауна

Тваринний світ прісних вод

Тваринний світ Морея

Ресурси тваринного світу

Ресурси корисних тварин

Промислові звіри

Мисливські птиці

Ресурси прісноводих тварин

Ресурси морських тварин

Шкідливі тварини

Шкідники сільськогосподарських рослин

Шкідники лісу

Дикі тварини, що завдають збитку здоров'ю людини і домашніх тварин

Фізіко-географічні зони

Зона арктичних пустель

Зона тундри

Зона лісотундри

Зона тайги

Зона змішаних лісів

Зона широколистяних лісів

Лісостепова зона

Степова зона

Зона напівпустель

Зона пустель помірного поясу

Зона пустель субтропічного поясу

Середземноморська зона субтропічного поясу

Висотна поясна

Фізіко-географічні (природні) країни

Арктичні острови

Фенноськандія

Східно-європейська (Російська) рівнина

Уральські гори

Українські Карпати і Закарпатська низовина

Кримсько-кавказька гірська країна

Вірменське нагір'я і Копетдаг

Середньоазіатська гірська країна

Сиртовая областьТянь-Шаня і Памір

Середньоазіатська рівнинна країна

Тургай і Центральний Казахстан

Західно-сибірська рівнина

Середній Сибір

Алтає-Саянськая гірська країна

Прібайкалье і Забайкалье

Даурськая країна

Північно-східний Сибір

Северо-Прітіхоокеанськая країна

Амуро-сахалінська країна

Охорона природи

Правові питання охорони природи в СРСР

Охорона окремих компонентів природи і природних ресурсів

природні території

, що Охороняються, Регіональні особливості охорона природи в СРСР

Історія. Зовнішня політика СРСР. КПРС. ВЛКСМ. Профспілки. Озброєні сили

Історичний нарис

Первіснообщинний устрій

Рабовласницьких буд

Феодальних буд

Становлення і розвиток феодальних стосунків в 1-у підлогу.(половина) 1-го тис. н.е.(наша ера) —

нач. 13 ст

Народи Закавказзі і Срденей Азії в 1-у підлогу.(половина) 1-го тис. н.е.(наша ера) — нач. 13 ст

Народи Сибіру, Пріуралья, Європейській частині території СРСР в 6 —

нач. 13 вв.(століття)

Староруська держава

Боротьба народів Східної Європи, Середньої Азії, Закавказзі проти загарбників іноземців в 13 ст

Освіта і розвиток Російської держави. Народи Європейської частини території СРСР, Середньої Азії, Закавказзі, Сибіру в 13 — 1-а підлога.(половина) 17 вв.(століття)

Об'єднання російських земель

Російське держав в кон. 15 — нач. 17 вв.(століття)

Народи Литви, Білорусії, України, Молдавії і Прибалтики в 13 — 1-а підлога.(половина) 17 вв.(століття)

Народи Закавказзі, Північного Кавказу, Поволжья, Пріуралья, Сибіру, Середньої Азії і Казахстану в 13 — 1-а підлога.(половина) 17 вв.(століття)

Російська держава в 17 — 1-а підлога.(половина) 19 вв.(століття) Розвиток і посилення кріпацтва, зародження і розвиток капіталістичних стосунків

Росія в 17 ст

Росія в 1-у підлогу.(половина) 18 ст Реформи Петра Великого

Початок кризи феодальних буд в 2-у підлогу.(половина) 18 ст

Народи Європейської частини Росії, Закавказзі, Середньої Азії, Казахстану в

2-а підлога.(половина) 17 — 18 вв.(століття)

Кризу кріпака будуючи в 1-у підлогу.(половина) 19 ст

Капіталістичних буд

Падіння кріпака права

Соціально-економічний розвиток післяреформеної Росії

Суспільний рух 70—80-х рр.

Робочий рух 80-х — нач. 90-х рр. Початок пролетарського періоду визвольного руху

Зовнішня і колоніальна політика царизму в 2-у підлогу.(половина) 19 ст

Культура післяреформеної Росії

Вступ Росії до імперіалістичної стадії розвитку капіталізму

Революція 1905—07

Соціально-економічний розвиток Росії в 1907—13

Реакція. Новий революційний підйом

Росія в 1-у світову війну 1914—18

Лютнева буржуазно-демократична революція 1917

Епоха соціалізму

Велика Жовтнева соціалістична революція 1917

Утворення Радянського соціалістичного держави

Громадянська війна і імперіалістична військова інтервенція 1918—20

Соціалістичне будівництво в 1921—41

Відновлення народного господарства в 1921—25

Соціалістична індустріалізація країни, колективізація сільського господарства, культурна революція. Перемога і зміцнення соціалізму (1926—41)

Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу 1941—45.

СРСР в період подальшого розвитку і зміцнення соціалізму

Радянський Союз в період розвиненого соціалізму

Зовнішня політика СРСР

Основні принципи радянської зовнішньої політики

Радянська зовнішня політика в період створення в СРСР соціалістичного суспільства

Радянська зовнішня політика під час 2-ої світової війни 1939—45

Радянська зовнішня політика в післявоєнний період

Ленінська Програма світу у дії

Комуністична партія Радянського Союзу (КПРС)

З'їзди і конференції Комуністичної партії Радянського Союзу

Всесоюзний Ленінський комуністичний союз молоді (ВЛКСМ)

Всесоюзна піонерська організація імені В. І. Леніна

Професійні союзи СРСР

Озброєні Сили СРСР

Економіка. Добробут народу

Економіка

Загальна характеристика економіки

Десятий п'ятирічний план розвитку народного господарства СРСР на 1976—80

Промисловість

Розвиток промисловості в 1917—45

Розвиток промисловості в 1946—60

Промисловість СРСР в період розвиненого соціалізму

Основні галузі промисловості

Сільське господарство

Розвиток сільського господарства

Соціалістичні сільськогосподарські підприємства

Матеріально-технічна база сільського господарства

Основні галузі сільського господарства

Розміщення і спеціалізація сільськогосподарського виробництва

Транспорт

Залізничний транспорт

Річковий транспорт

Морський транспорт

Автомобільний транспорт

Трубопровідний транспорт

Повітряний транспорт

Зв'язок

Основні напрями технічного розвитку зв'язку

Будівництво

Будівництво в 1918—45

Будівництво в 1946—60

Будівництво в 1961—75

Система управління будівництвом

Матеріально-технічна база будівництва

Праця

Характер і особливості праці

Продуктивність праці

Робочий день і робочий тиждень

Внутрішня торгівля і побутове обслуговування

Фінанси і кредит

Зовнішня торгівля і зовнішні економічні зв'язки

Зовнішня торгівля

Розвиток зовнішньої торгівлі

Структура експорту

Структура імпорту

Торгівля з соціалістичними країнами

Торгівля з країнами, що розвиваються,

Торгівля з розвиненими капіталістичними країнами

Економічне і технічне співробітництво СРСР із зарубіжними країнами

Економічне і технічне співробітництво з соціалістичними країнами

Економічне і технічне співробітництво з країнами

, що розвиваються, Економічне і технічне співробітництво з розвиненими капіталістичними країнами

Хроніка зовнішньоекономічних зв'язків СРСР

Економічні райони СРСР

Добробут народу

Національний дохід

Реальні доходи населення

Заробітна плата робітників і службовців і оплата праці в колгоспах

Суспільні фонди вжитку

Виробництво і продаж товарів народного вжитку

Бюджети сімей

Житлове будівництво

Охорона здоров'я

Організація охорона здоров'я

Захворюваність

Медичні кадри

санітарно-епідеміологічна служба

Лікарняна допомога

амбулаторно-поліклінічна допомога

Санаторно-курортне лікування

Лікувально-профілактична допомога жінкам і дітям

Аптечна справа

Міжнародна співпраця в області охорони здоров'я

Фізична культура і спорт

Туризм

Наука

Науково-технічний потенціал СРСР

Наукові установи

Наукові установи до 1917

Розвиток наукових установ після Великої Жовтневої соціалістичної революції

Міжнародні наукові зв'язки Академії наук СРСР

Природні науки

Математика

Астрономія

Фізичні науки

Механіка

Хімічні науки

Науки про Землю

Фізіко-географічні науки

Геодезія

Картографія

Метеорологія

Океанологія

Геологічні науки

Гірські науки

Біологічні науки

Грунтознавство

Сільськогосподарські науки

Медичні науки

Технічні науки

Авіаційна наука і техніка

Ракетобудування і космонавтика

Енергетична наука і техніка

Електротехніка

Електроніка, радіотехніка і електрозв'язок

Технічна кібернетика. Обчислювальна техніка

Машинознавство і технологія виробництва машин

Металургійна наука, техніка і технологія

Будівельна наука і техніка

Суспільні науки

Філософія

Психологія

Історичні науки

Археологія

Етнографія

Економічна наука

Економічна географія

Юридична наука

Педагогіка

Мовознавство

Літературознавство

Іськусствознаніє

Музикознавство

Театрознавство

Кінознавство

Культурне будівництво. Література і мистецтво

  Культурне будівництво

Народне утворення

Народна освіта після Жовтневої революції 1917

Дошкільне виховання

Загальноосвітня школа

Позашкільні дитячі установи

Професійно-технічне утворення

Середнє спеціальне утворення

Вища освіта

Рівень утворення населення

Друк

Друк після Жовтневої революції 1917

Книговидання

Журнальні видання

Газети

Друк в союзних республіках

Поліграфія

Радіомовлення і телебачення

Установи культури

Клубні установи і парки культури і відпочинку

Бібліотеки

Музеї

Література і мистецтво

Література

Архітектура і образотворче мистецтво

Музика

Танець. Балет

Драматичний театр

Цирк

Естрада

Художня самодіяльність

Кіно

Міжнародні культурні зв'язки СРСР

Громадські організації. Творчі союзи

Громадські організації

Союз радянських суспільств дружби і культурного зв'язку із зарубіжними країнами

Радянський комітет захисту світу

Радянський комітет за європейську безпеку і співпрацю

Радянський комітет солідарності країн Азії і Африки

Асоціація сприяння ООН(Організація Об'єднаних Націй) в СРСР

Комітет радянських жінок

Комітет молодіжних організацій СРСР

Радянський комітет ветеранів війни

Всесоюзні наукові суспільства

Всесоюзні наукові медичні суспільства

Науково-технічні суспільства СРСР

Всесоюзне суспільство винахідників і раціоналізаторів

Всесоюзне суспільство «Знання»

Союз суспільств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця СРСР

ДОСААФ СССР

Суспільства охорони природи

Суспільства охорони пам'ятників історії і культури

Всесоюзне добровільне суспільство любителів книги

Творчі союзи

Союз архітекторів СРСР

Спілка журналістів СРСР

Союз кінематографістів СРСР

Союз композиторів СРСР

Союз письменників СРСР

Союз художників СРСР

Театральні суспільства

Релігія і церква

Союзні республіки

Російська Радянська Федеральна соціалістична республіка

   Автономні республіки

Башкирська АССР

Бурятська АССР

Дагестанська АССР

Кабардино-балкарська АССР

Калмицька АССР

Карельська АССР

Комі АССР

Марійська АССР

Мордовська АССР

Северо-осетінськая АССР

Татарська АССР

Тувинська АССР

Удмуртська АССР

Чечено-інгушська АССР

Чуваська АССР

Якутська АССР

   Автономні області

Адигейська автономна область

Гірничо-алтайська автономна область

Єврейська автономна область

Карачаєво-черкеська автономна область

Хакаська автономна область

   Національні округи

Агинський Бурятський національний округ

Пермський для Комі національний округ

Коряцький національний округ

Ненецький національний округ

Таймирський (Долгано-ненецкий) національний округ

Усть-ордінський Бурятський національний округ

національний округ Ханти-Мансійська

Чукотський національний округ

Евенкійський національний округ

Ямало-Ненецький національний округ

Українська Радянська Соціалістична Республіка

Білоруська Радянська Соціалістична Республіка

Узбецька Радянська Соціалістична Республіка

Каракалпацька АССР

Казахська Радянська Соціалістична Республіка

Грузинська Радянська Соціалістична Республіка

Абхазька АССР

Аджарська АССР

Юго-осетінська автономна область

Азербайджанська Радянська Соціалістична Республіка

Нахічеваньська АССР

Нагорно-карабахська автономна область

Литовська Радянська Соціалістична Республіка

Молдавська Радянська Соціалістична Республіка

Латвійська Радянська Соціалістична Республіка

Киргизька Радянська Соціалістична Республіка

Таджицька Радянська Соціалістична Республіка

Горно-бадахшанськая автономна область

Вірменська Радянська Соціалістична Республіка

Туркменська Радянська Соціалістична Республіка

Естонська Радянська Соціалістична Республіка

Склад найвищих керівних органів КПРС і Союзу РСР (червень 1977)

Біографічні довідки

Хронологія

Бібліографія