Перенесення явища
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Перенесення явища

Перенесення явища, кінетичні процеси, необоротні процеси, в результаті яких у фізичній системі відбувається просторове перенесення електричного заряду, маси, імпульсу, енергії, ентропії або який-небудь ін. фізичної величини. П. я. описуються кінетичними рівняннями (див. Кінетика фізична ).

загрузка...

  Причини П. я.— дія зовнішнього електричного поля, наявність просторових неоднородностей складу, температури або середньої швидкості руху часток системи. Перенесення фізичної величини відбувається в напрямі, зворотному градієнту цієї величини. П. я. наближають систему до стану рівноваги.

  До П. я. відносяться: електропровідність перенесення електричного заряду під дією зовнішнього електричного поля; дифузія перенесення речовини (компонента суміші) за наявності в системі градієнта його концентрації; теплопровідність перенесення теплоти унаслідок градієнта температури; в'язка течія (див. В'язкість ) перенесення імпульсу, пов'язане з градієнтом середньої масової швидкості. Перенесення речовини унаслідок градієнта температури — термодифузію і зворотний їй Дюфура ефект, гальваномагнітні явища і термомагнітні явища називаються перехресними процесами, оскільки тут градієнт однієї величини викликає перенесення ін. фізичної величини. За певних умов для перехресних процесів виконується Онсагера теорема .

  Наведені приклади відносяться до П. я. у гомогенних системах, усередині яких відсутні поверхні розділу.

  П. я. відбуваються також в гетерогенних системах, що складаються з гомогенних частин (підсистем), відокремлених один від одного або природними поверхнями розділу (як рідина і її пара), або напівпроникними мембранами .

  При появі в гетерогенній системі різниці (перепаду) електричного потенціалу, тиск, температури між підсистемами виникають необоротні потоки заряду, маси і теплоти. До подібним П. я. відносяться: електрокінетичні явища — перенесення заряду і маси із-за перепаду електричного потенціалу і тиску: термомеханічні ефекти — перенесення теплоти і маси із-за перепаду температури і тиску, зокрема механокалоричний ефект — перенесення теплоти, викликане різницею тиску.

  П. я. у газах вивчає кінетична теорія газів на основі кінетичного рівняння Больцмана для функції розподілу часток; П. я. у металах — на основі кінетичного рівняння для електронів в металах; перенесення енергії в непровідних кристалах — за допомогою кінетичного рівняння для фононів кристалічної решітки.

  Загальну феноменологічну теорію П. я., застосовну до будь-якої системи (газоподібною, рідкою або твердою), дає термодинаміка нерівноважних процесів . З 1950—60-х рр. теорія П. я. інтенсивно розробляється на основі нерівноважної статистичної механіки.

  Літ. див.(дивися) при ст. Термодинаміка нерівноважних процесів .

  Д. Н. Зубарев.