Рибонуклеїнові кислоти
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Рибонуклеїнові кислоти

Рибонуклеїнові кислоти (РНК), тип нуклеїнових кислот, що мають універсальне поширення в живій природі; містять як вуглеводний компонент рібозу, а як азотисті підстави аденін і гуанін ( пуріновиє підстави ) і урацил і цитозін ( пірімідіновиє підстави ) . В невеликих кількостях до складу Р. до. входять також деякі ін. похідні пурину і піримідину. Р. до. — лінійні полінуклеотиди з довжиною ланцюга від декількох десятків до десятків тис. нуклеотидів (молекулярна маса від 10—20×10 3 до 5—6×10 6 ), причому кожен індивідуальний Р. до. має певну послідовність нуклеотидів. У організмі Р. до. знаходяться головним чином у вигляді комплексів з білками — рібонуклеопротєїдов.

  Р. до. грають найважливішу біологічну роль у всіх живих організмах, беручи участь в реалізації генетичної інформації і біосинтезі білків . Макромолекулярна структура Р. до. представлена в основному одиннитчастими полінуклеотіднимі ланцюгами, які утворюють двоспіральні ділянки по принципу комплементу підстав. Багато вірусів містять Р. до. як єдиний нуклеїновий компонент. У таких РНК(рибонуклеїнова кислота) -содержащих вірусах Р. до. можуть служити матрицею для біосинтезу не лише РНК(рибонуклеїнова кислота), але і ДНК(дезоксирибонуклеїнова кислота) (зворотна транскрипція ) .

  Біосинтез Р. до. здійснюється (головним чином в клітинному ядрі) з рібонуклеозід-тріфосфатов під дією ферментів полімераз на матриці дезоксирибонуклеїнових кислот (Залежні для ДНК РНК(рибонуклеїнова кислота) -полімерази) або в деяких вірусів на матриці Р. до. (Залежні для РНК РНК(рибонуклеїнова кислота) -полімерази).

  В клітках бактерій тварин і рослин різні типи Р. до. виконують неоднакові біологічні функції і розрізняються по будові і метаболізму. Найважливіші типи РНК(рибонуклеїнова кислота) наступні.

  Рибосомні Р. до. (рРНК) входять до складу рибосом і складають основну масу клітинних Р. к.; представлені Р. до. з константами седиментації 23 S, 16 S і 5 S. Повністю встановлена первинна структура (тобто послідовність нуклеотидів) для 5 S РНК(рибонуклеїнова кислота), майже повністю — для 16 S РНК(рибонуклеїнова кислота) і частково для 23 S РНК(рибонуклеїнова кислота) кишкової палички. Розміри і структура рибосомних Р. до. в організмів різних видів неоднакові. Їх біологічна роль не цілком з'ясована, цілісність їх молекул необхідна для біосинтезу білків в рибосомах.

  Транспортні Р. до. (тРНК): мають константу седиментації близько 4 S і молекулярну масу близько 25 000, тобто є порівняно нізкополімернимі (близько 80 нуклеотідних залишків); містять відносно багато метилованих і інших мінорних підстав. Їх біологічна роль полягає в приєднанні активованих амінокислотних залишків і перенесенні (транспорті) їх на рибосоми, тобто до місця синтезу поліпептидних ланцюжків. Для кожної амінокислоти є свої специфічні тРНК (зазвичай більш за одну). Всі тРНК мають складну, частиною двоспіральну, макромолекулярну структуру, що змальовується у вигляді конюшинового аркуша. Вони містять ділянки, що приєднуються до рибосоми, триплет нуклеотидів ( антикодон ) , що приєднується до кодону мРНК, і кінцева ділянка, що приєднує амінокислотний залишок. Первинна структура більше 60 тРНК встановлено повністю.

  Інформаційні, або матричні, Р. до. (іРНК, або мРНК) є найбільш різнорідною групою і грають роль матриць при біосинтезі білків в процесі трансляції (прочитування нуклеотідного коди і переведення його в певну послідовність амінокислот в поліпептидних ланцюгах білків). Всі види Р. до. синтезуються в клітках на матриці ДНК(дезоксирибонуклеїнова кислота), утворюючи послідовність рібонуклеотідов, комплемент послідовності дезоксирібонуклеотідов в ДНК(дезоксирибонуклеїнова кислота) (процес транскрипції). У клітинному ядрі виявлені гігантські молекули — попередники мРНК, велика частина яких розпадається усередині ядра і лише порівняно невелика частина молекули переходить в цитоплазму і утворює власне мРНК. Р., що швидко розпадається в клітинному ядрі, до., ймовірно, грає регуляторну роль. Виявлені також деякі ін. типи Р. до., наприклад нізкополімерная відносно стабільна ядерна РНК(рибонуклеїнова кислота), роль якої доки неясна. Див. також статті Білки, Молекулярна генетика, Нуклеїнові кислоти, Рибосоми і літ.(літературний) при них.

  Літ.: Девідсон Дж., Біохімія нуклеїнових кислот, пер.(переведення) з англ.(англійський), М., 1968; Хімія і біохімія нуклеїнових кислот, під ред. І. Б. Збарського і С. С. Дебова, Л., 1968; Спірін А. С. і Гаврілов а Л. П., Рибосома, 2 видавництва, М., 1971; Darnell J., Ribonucleis acids from animal cells, «Bacteriological Reviews», 1968, v. 32 № 3, р. 262; Attardi G. and Amaid i F., Structure and synthesis of ribosomal RNA, «Annual Review of Biochemistry» 1970, v. 39, р. 183; Wienberg R. A., Nuclear RNA metabolism, «Annual Review of Biochemistry», 1973, v. 42, р. 329.

  І. Б. Збарський.