Асиміляція (анаболізм)
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Асиміляція (анаболізм)

Асиміляція, або анаболізм (біол.), властивий всьому живому процес, одна із сторін обміну речовин, А. — утворення складних речовин, складових організм, з простіших (кінець кінцем — з елементів зовнішнього середовища). А. — одна з характернейших властивостей живого. Процес А. забезпечує зростання, розвиток, оновлення організму і накопичення запасів, використовуваних як джерело енергії. Організми з точки зору термодинаміки є відкритими системами, тобто можуть існувати лише при безперервному припливі енергії ззовні. Первинним джерелом енергії для всієї живої природи є сонячне випромінювання. Все різноманіття організмів, що мешкають на Землі, можна розділити на дві основні групи, що відрізняються використанням різних джерел енергії, — автотрофні організми і гетеротрофні організми . Лише перші — це перш за все зелені рослини — здатні безпосередньо використовувати променисту енергію Сонця в процесі фотосинтезу, створюючи органічні сполуки (вуглеводи, амінокислоти, білки і ін.) з неорганічних. Останні живі організми (за винятком деяких мікроорганізмів, здатних добувати енергію за рахунок хімічних реакцій, див.(дивися) Хемосинтез ) асимілюють вже готові органічні речовини, використовуючи їх як джерело енергії або пластичного матеріалу для побудови свого тіла. Так, при А. білків їжі гетеротрофами (до яких відносяться тварини) відбувається спочатку розпад білків до амінокислот, тобто втрата ними біологічній індивідуальності, а потім — знову синтез білків, властивих лише даному організму. У живих організмах безперервно відбувається процес оновлення його складових частин завдяки руйнуванню ( дисиміляція ) і творенню органічних речовин, тобто А. Так, наприклад, повне оновлення білків тіла дорослої людини відбувається приблизно за 2 1 / 2 роки. Інтенсивність А. і її співвідношення із зворотним процесом — дисиміляцією, або катаболізмом, — значно варіюють як в різних організмів, так і протягом життя однієї особини. Найінтенсивніше А. відбувається в періоди зростання: у тварин — у молодому віці, в рослин — протягом вегетаційного періоду.

  Літ. див.(дивися) при ст. Обмін речовин .

  С. Е. Северин, Е. Ст Петушкова.