Фондовооруженность праці
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Фондовооруженность праці

Фондовооруженность праці в соціалістичній економіці, показник, що характеризує рівень оснащеності працівників, зайнятих в галузях матеріального виробництва, виробничими основними фондами . Визначається діленням середньорічної балансової вартості цих фондів на того, що одного середньорічного працює. Застосовується для економічного аналізу і планерування. Ф. т. в різних галузях матеріального виробництва неоднакова. Це обумовлено специфікою технології, технічними і конструктивними особливостями вживаних основних фондів, цінами на їх окремі елементи. В цілому по промисловості СРСР Ф. т. в 1975 склала близько 9,0 тис. руб.; у колгоспах, радгоспах і ін. державних з.-х.(сільськогосподарський) підприємствах – 6,2 тис. крб. Ще більш за значительни вагання в рівні Ф. т. по окремих галузях промисловості: у тому ж року в легкій промисловості вона складала понад 3 тис. крб., в чорній металургії – 22 тис. крб., в нафтовидобувній промисловості – майже 96 тис. крб. Зростання Ф. т. – об'єктивний економічний процес, обумовлений кількісним і якісним зростанням засобів праці. Властивий всім галузям матеріального виробництва. Виражається в підвищенні технічного рівня виробництва, у все більшому заміщенні живої праці машинами. Особливо швидко Ф. т. зростає в умовах науково-технічній революції, коли у виробництво в широких масштабах упроваджуються новий вигляд устаткування з підвищеною одиничною потужністю і технологічні схеми, сприяючі подальшій механізації праці. Наприклад, за період 1965–1975 число встановлених механізованих потокових ліній в промисловості СРСР зросло в 2,7 разу, автоматичних ліній – в 2,9 разу, комплексно-механізованих і автоматизованих ділянок, цехів і виробництв – в 3 рази, а підприємств – в 2,8 разу. Багато видів робіт, що раніше виконувалися уручну, особливо в добувній промисловості, повністю або майже повністю механізовані. Найбільш високими темпами зростає Ф. т. в з.-х.(сільськогосподарський) виробництві, де здійснюється широка програма технічного переоснащення, що створює умови для зростання виробництва при одночасному зменшенні чисельності зайнятих.

загрузка...

  Зростання Ф. т. обумовлений не лише швидким насиченням виробництва засобами механізації і автоматизації основних технологічних операцій. Важливе значення має і те, що технічні засоби все більше виконують функції контролю і регулювання виробничих процесів. Зростання Ф. т. забезпечує підвищення продуктивності праці, рентабельності виробництва, зниження собівартості продукції, поліпшення її якості.

  Динаміка Ф. т. в народному господарстві СРСР за 1970–75 характеризується даними, приведеними в таблиці. (у %, 1965 = 100%).

Динаміка фондовооруженності праці в галузях народного господарства СРСР

Галузі

1970

1975

Промисловість

У тому числі:

електроенергетика

паливна промисловість

чорна металургія

машинобудування і металообробка

легка промисловість

харчова промисловість

Сільське господарство

134

 

158

156

140

130

138

133

156

190

 

214

243

196

183

198

191

265

  Найбільший економічний ефект досягається, коли продуктивність праці зростає швидше Ф. т.: в цьому випадку її зростання супроводиться підвищенням фондовіддачі .

   Л. Е. Бабашкин.