Соціалістична Єдина Партія Німеччини
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Соціалістична Єдина Партія Німеччини

Соціалістична Єдина Партія Німеччини (СЕПГ; Sozialistische Einheitspartei Deutschlands), створена в квітні 1946 в результаті об'єднання на базі марксизму Комуністичній партії Німеччини (КПГ) і Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПГ). Грає провідну роль в державному і суспільному житті ГДР(Німецька Демократична Республіка). Засновницький з'їзд СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) (квітень 1946) прийняв програмний документ «Принципи і цілі Соціалістичної єдиної партії Германії», який передбачав викорінювання залишків фашизму і мілітаризму і покарання військових злочинців, ліквідацію післявоєнної розрухи, всесторонню демократизацію суспільного життя, скасування капіталістичних монополій і націоналізацію основних засобів виробництва, боротьбу за створення єдиної демократичної і миролюбної Німеччини. У документі була визначена і ясна перспектива на майбутнє — побудова соціалізму. З'їзд прийняв статут СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини), вибрав Центральне правління на чолі з двома головами — Ст Піком і О. Гротеволем . СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) створювалася як єдина партія німецького робочого класу. Проте об'єднання робочих партій в Західній Німеччині було зірване правими соціал-демократичними лідерами; діяльність СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) в цій частині країни була заборонена окупаційними властями західних держав.

загрузка...

  2-й з'їзд СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) (вересень 1947) висунув завдання посилення боротьби за економічну і політичну єдність Німеччини на демократичній основі. У відповідь на що активно проводився імперіалістичними кругами і правими силами західнонімецької соціал-демократії курс на розкол Німеччини з'їзд висунув вимогу проведення всенародного опиту про форму державного пристрою, створення загальногерманських органів управління. З'їзд накреслив заходи по подальшому відновленню зруйнованого війною господарства і зміцненню антифашистсько-демократичних буд в східній частині Німеччини, вказав на необхідність виховання членів партії у дусі марксизму-ленінізму, націлив партію на боротьбу проти опортуністичних збочень партійної лінії. В результаті величезної організаторської і політико-виховної роботи, виконаною СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) в співпраці з антифашистсько-демократичними партіями і масовими організаціями, при активній підтримці і допомозі СРСР, в східній частині Німеччини були викорені нацизм і мілітаризм, 1-я конференція СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) (січень 1949) намітила широкий круг заходів щодо перетворення СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) на партію нового типа, підвищенню рівня ідеологічної і організаційної роботи. З освітою ГДР(Німецька Демократична Республіка) (7 жовтня 1949) СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) очолила боротьбу трудящих за всестороннє зміцнення молодої держави, розвиток народно-демократичних основ державної влади, за мирне переростання антифашистсько-демократичної революції в соціалістичну. В середині 1950 був досягнутий довоєнний рівень промислового виробництва. 3-й з'їзд СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) (липень 1950) затвердив проект 1-го п'ятирічного плану розвитку народного господарства ГДР(Німецька Демократична Республіка) на 1951—55. З'їзд знов вибрав головами партії Піку і Гротеволя; одночасно відповідно до нового статуту партії, прийнятого на з'їзді, в партії вводився пост генерального секретаря; генеральним секретарем ЦК СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) був вибраний В. Ульбріхт (до 1953; у 1953—1971 перший секретар ЦК). На 2-ій конференції СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) (липень 1952) була висунута завдання планомірного будівництва основ соціалізму в ГДР(Німецька Демократична Республіка). Конференція намітила курс на розширення і зміцнення соціалістичного сектора в промисловості, на соціалістичну перебудову села і ремісничого виробництва. 4-й з'їзд СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) (березень — квітень 1954) констатував успішне здійснення соціалістичних перетворень в ГДР(Німецька Демократична Республіка) і прийняла програмний документ «Дорога до вирішення життєво важливих питань німецької нації». На з'їзді був прийнятий новий статут, відповідний новим умовам (зокрема, було скасовано передбачене до цього в статуті обрання двох голів СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини)). На 3-ій конференції СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) (березень 1956) були затверджені директиви по 2-у п'ятирічному плану розвитку народного господарства на 1956—60. 5-й з'їзд СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) (липень 1958) підвів підсумки розвитку республіки і намітив подальші завдання партії по розвитку економічних основ соціалістичного суспільства і соціалістичних виробничих стосунків в ГДР(Німецька Демократична Республіка), завдання в боротьбі за збереження світу. 6-й з'їзд СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) (січень 1963) констатував, що в країні перемогли соціалістичні виробничі стосунки і побудовані основи соціалізму. З'їзд прийняв програму партії — програму розгорнутого будівництва соціалізму в ГДР(Німецька Демократична Республіка), що визначила конкретні завдання СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) на найближчий історичний період. 7-й з'їзд СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) (квітень 1967) конкретизував завдання будівництва розвиненого соціалістичного суспільства в ГДР(Німецька Демократична Республіка). Виходячи з того факту, що на території довоєнної Німеччини історично склалися два різних по суспільному устрою суверенних держави — ГДР(Німецька Демократична Республіка) і ФРН(Федеральна Республіка Німеччини), з'їзд підкреслив необхідність врегулювання стосунків між ними на основі рівноправ'я, загальноприйнятих норм міжнародного права і принципів мирного співіснування. 8-й з'їзд СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) (червень 1971) затвердив директиви по п'ятирічному плану розвитку народного господарства на 1971—75. Як основне завдання п'ятирічки з'їзд намітив подальше підвищення матеріального і культурного рівня життя народу на основі високих темпів розвитку і підвищення ефективності соціалістичного виробництва, науково-технічного прогресу і зростання продуктивності праці. З'їзд прошел під знаком подальшого всестороннього зміцнення стосунків ГДР(Німецька Демократична Республіка) з Радянським Союзом і ін. соціалістичними країнами. З'їзд підтвердив курс на розмежування ГДР(Німецька Демократична Республіка) і ФРН(Федеральна Республіка Німеччини) у всіх сферах суспільного життя і нормалізацію стосунків між двома німецькими державами на загальноприйнятій міжнародно-правовій основі (у здійснення цього курсу в кінці 1972 за ініціативою ГДР(Німецька Демократична Республіка) був поміщений Договір про основи стосунків між ГДР(Німецька Демократична Республіка) і ФРН(Федеральна Республіка Німеччини)). Спираючись на досвід багатолітнього розвитку республіки по соціалістичній дорозі, 8-й з'їзд обгрунтував принципове положення про формування і розвиток в ГДР(Німецька Демократична Республіка) соціалістичної німецької нації. 9-й з'їзд СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) (травень 1976) підвів підсумки виконання п'ятирічного плану розвитку народного господарства в 1971—75 і затвердив директиви по п'ятирічному плану розвитку народного господарства на 1976—80. З'їзд прийняв нову програму партії, в якій відбиті соціально-економічні зрушення, що сталися в ГДР(Німецька Демократична Республіка) за минулі роки, зміцнення її міжнародного положення, закріплений курс партії на поглиблення братського союзу і розвиток всесторонньої співпраці республіки з ін. країнами соціалістичної співдружності. У програмі визначені завдання подальшого будівництва в ГДР(Німецька Демократична Республіка) розвиненого соціалістичного суспільства і створення основних передумов для поступового переходу до комунізму. З'їзд прийняв також новий статут СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини), відповідно до якого в партії знов введений пост генерального секретаря: генеральним секретарем ЦК СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) вибраний Е . Хонеккер .

  СЕПГ співробітничає в рамках блоку демократичних партій і Національного фронту ГДР(Німецька Демократична Республіка) з Християнсько-демократичним союзом, Ліберально-демократичною, Національно-демократичною і Демократичною селянською партіями. Всі демократичні партії ГДР(Німецька Демократична Республіка) визнають керівну роль СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) в суспільстві, цілком підтримують політику уряду республіки.

  Делегації СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) брали участь в міжнародних Нарадах комуністичних і робочих партій (Москва, 1957, 1960, 1969). Партія схвалила документи цих нарад.

  Керівним принципом організаційної структури СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) є демократичний централізм. Партія будується за територіально-виробничим принципом; вона підрозділяється на 16 окружних приблизно 260 районних і понад 74 тис. первинних і цехових партійних організацій. Найвищим органом партії є з'їзд, а між з'їздами — ЦК, який обирає зі свого складу Політбюро і Секретаріат ЦК і затверджує Центральну партійну контрольну комісію. Генеральний секретар ЦК СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) — Е. Хонеккер. До травня 1976 в СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) полягали 2043 тис. членів і кандидатів в члени партії.

  ЦО(центральний орган) — газета «Нойес Дойчланд» («Neues Deutschland»), теоретичний орган — журнал «Айнхайт» («Einheit»), журнал по питаннях партбудівництва — «Нойер вег» («Neuer Weg»).

  З'їзди і конференції СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини) (всі проходілі в Берліні): 1-й з'їзд (засновницький) — 21—22 квітня 1946; 2-й з'їзд — 20—24 вересня 1947; 1-я конференція — 25—28 січня 1949; 3-й з'їзд — 20—24 липня 1950; 2-я конференція — 9—12 липня 1952; 4-й з'їзд — 30 березня — 6 квітня 1954; 3-я конференція — 24—30 березня 1956; 5-й з'їзд — 10—16 липня 1958; 6-й з'їзд — 15—21 січня 1963; 7-й з'їзд — 17—22 квітня 1967; 8-й з'їзд — 15—19 червня 1971; 9-й з'їзд — 18—22 травня 1976.

  Літ.: Пік Ст, Ізбр. проїзв.(твір), [пер. з йому.(німецький)], М., 1956; Гротеволь О., Ізбр. проїзв.(твір), [пер. з йому.(німецький)], М., 1966; Ульбріхт Ст, Програма соціалізму і історичне завдання СЕПГ(Соціалістична єдина партія Німеччини). — Програма Соціалістичної єдиної партії Німеччини, [пер. з йому.(німецький)], М., 1963; Хонеккер Е., Роль робочого класу і його партії в соціалістичному суспільстві, [пер. з йому.(німецький)], М., 1973.

  Ст П. Грінок.