Серійне виробництво
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Серійне виробництво

Серійне виробництво, тип організації виробництва, що характеризується одночасним виготовленням на підприємстві широкої номенклатури однорідної продукції, випуск якої повторюється протягом тривалого часу. Найбільше поширення С. і. має в машинобудуванні і металообробці. Випуск продукції виробляється стосовно виробів серіями, а по відношенню до деталей — партіями. Виготовлення серій виробів одного тіпоразмера зазвичай повторюється через регулярні проміжки часу. При повторних запусках серій машин часто вносяться зміни в конструкторську і технологічну підготовку виробництва, організацію робочих місць, підвищується кваліфікація робітників. С. п. дозволяє уніфікувати конструкції деталей, виробів, добиватися типізації технологічних процесів і оснащення.

загрузка...

  Залежно від розміру серії розрізняють великосерійне, середньосерійне і дрібносерійне виробництва.

  При великосерійному виробництві продукція виготовляється безперервно великим об'ємом протягом періоду, що перевищує, як правило, рік. Підприємство спеціалізується на випуску повністю відпрацьованих видів продукції або окремих вузлів і деталей. Цехи підприємства спеціалізуються за наочною ознакою, а робочі місця — по однорідних операціях. На такому виробництві широко використовуються спеціалізоване устаткування, потокові лінії і засоби автоматизації ( конвеєри, живильники і т. п.). Великосерійне виробництво дозволяє організувати на науковій основі всі підготовчі операції, виділяючи їх в самостійний етап. До групи підготовчих операцій відносяться конструювання виробу, його окремих деталей, розробка нових технологічних процесів, виготовлення інструменту і пристосувань. Великосерійне виробництво по своєму характеру наближається до масовому виробництву .

  При середньосерійному виробництві спеціалізація обмежується вужчою номенклатурою, а виробничі лінії і цехи мають наочну і технологічну спеціалізацію. Підготовка виробництва, як правило, також виділяється з основного виробничого процесу. До середньосерійному виробництву відносяться, наприклад, верстатобудування і двігателестроєніє, багато видів прокату чорних і кольорових металів.

  Дрібносерійне виробництво — перехідна форма від одиничного виробництва до випуску продукції дрібними серіями. Виготовлення виробів або окремих деталей, як правило, не повторюється. Розмір серій нестійкий, а збут обмежений такими, що є замовленнями або договорами. З цієї причини порівняно швидко припиняється виготовлення одних видів продукції і налагоджується освоєння нових. До дрібносерійного можна віднести виробництво деяких видів прокату і сплавів спеціального призначення, невеликих партій виробів, машин, призначених для експериментування в різних умовах, і т. д. Дрібносерійне виробництво відрізняється від дослідного виробництва, продукція якого, як правило, обмежується виготовленням одного зразка.

  Технико-організаційні особливості С. п. обумовлюють ряд економічних переваг в порівнянні з одиничним виробництвом: скорочення виробничого циклу, підвищення якості продукції, зростання продуктивності праці, зниження собівартості. Ці чинники забезпечують підвищення ефективності суспільного виробництва.

  Літ. див.(дивися) при ст. Організація виробництва .

  Ст А. Новак.