Речове право
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Речове право

Речове право, суб'єктивне цивільне право, різновид майнових прав. Об'єктом Ст п. є індивідуально-визначена річ, тобто річ, що володіє особливими, властивими лише їй властивостями. Ст п. забезпечує власникові можливість безпосередньої дії на річ: він не потребує чиїх-небудь дій для здійснення володіння, користування і розпорядження річчю. Ст п. належить до абсолютних прав; це означає, що суб'єктові Ст п. протистоїть невизначене число осіб, зобов'язаних не перешкоджати здійсненню його права. Цей обов'язок завжди полягає в тому, що утримується від дій, що заважають здійсненню Ст п. У радянському праві до Ст п. належать: право власності, право оперативного управління, право безстрокового користування землею. Всі види і вміст Ст п. визначаються соціалістичними виробничими стосунками, пануючими в СРСР. Ст п. користується абсолютним захистом; воно охороняється за допомогою речових позовів, направлених на повернення речі, витребування її (див. Віндікація, Позов негаторний ). Для охорони Ст п. може бути пред'явлений і позов про відшкодування збитків, якщо річ знищена і не може бути повернена в натурі. Вещноправовиє елементи характерні і для інших видів суб'єктивних цивільних прав: застави і інших зобов'язально-правових стосунків (найму, зберігання і ін.). У цивільному праві буржуазних держав існує декілька видів Ст п., найважливішим з яких є право власності. Крім того, відомі наступні Ст п.: право користування чужою річчю з витяганням з неї доходів — так званий узуфрукт (Франція, Італія, ФРН(Федеральна Республіка Німеччини)); сервітути, наприклад право проходу або проїзду через чужу земельну ділянку (Франція, Італія, ФРН(Федеральна Республіка Німеччини), Японія); право застави рухомого або нерухомого майна (Франція, ФРН(Федеральна Республіка Німеччини), Великобританія, США, Японія); право забудови (ФРН) і близький до цьому інституту суперфіций в праві Італії і Японії, де існує також Ст п. вести з.-х.(сільськогосподарський) на чужій земельній ділянці ( емфітевзис ); речова повинність (ФРН) — право на періодичні натуральні або грошові виплати з певної земельної ділянки. Всі ці Ст п. можуть виникнути або в силу поміщеного власником договору, або на підставі розпорядження спадкодавця, договору, ув'язненого попереднім власником майна і так далі У цивільному праві Великобританії і США всі види Ст п., за винятком права застави, розглядаються як різновиди права власності.

  Літ.: Цивільне право, М., 1969; Цивільне і торгівельне право капіталістичних держав, ч. 3, М., 1966, с. 160—66.

  А. М. Беляєва.