Мономолекулярні реакції
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Мономолекулярні реакції

Мономолекулярні реакції, хімічні реакції, в елементарному акті яких піддається перетворенню одна молекула. До М. р. відносяться багаточисельні реакції розпаду складних молекул і ізомеризації. Наприклад: розпад хлористого етилу

С 2 Н 5 Сl ® C 2 H 4 + Hcl;

ізомеризація метилізонітрилу в ацетонітріл

Ch 3 NC ® Ch 3 CN.

  Швидкість М. р. (у ідеальних газових сумішах і рідких розчинах) описується кінетичним рівнянням першого порядку: r = kc , де r — швидкість реакції, з — концентрація вихідної речовини, до — константа швидкості (залежна по рівнянню С. Ареніуса від температури). При постійному об'ємі r = — dc/dt , де t — час, і з = з 0 е - kt ( з 0 — значення з при t = 0).

  При зниженому тиску для газових М. р. значення r менше очікуваних по рівнянню першого порядку із-за недостатньої швидкості передачі енергії від молекули до молекули в результаті зменшення частоти молекулярних зіткнень.

 

  Літ . див.(дивися) при ст. Кінетика хімічна .