Дисперсійний аналіз (у хімії)
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Дисперсійний аналіз (у хімії)

Дисперсійний аналіз в хімії, сукупність методів визначення дисперсності, тобто характеристики розмірів часток в дисперсних системах. Д. а. включає різні способи визначення розмірів вільних часток в рідких і газових середовищах, розмірів каналів-пір в тонкопорістих тілах (в цьому випадку замість поняття дисперсності використовують рівнозначне поняття пористості), а також питомою поверхні. Одні з методів Д. а. дозволяють отримувати повну картину розподілу часток (пір) по розмірах (об'ємам), а інші дають лише усереднену характеристику дисперсності (пористості).

загрузка...

  До першої групи відносяться, наприклад, методи визначення розмірів окремих часток безпосереднім виміром (ситовий аналіз, оптична і електронна мікроскопія) або за непрямими даними: швидкості осідання часток у в'язкому середовищі ( седиментаційний аналіз в гравітаційному полі і в центрифугах), величині імпульсів електричного струму, часток, що виникають при проходженні, через отвір в непровідній перегородці (кондуктометричний метод, див.(дивися) Коултера прилад ), або ін. показникам.

  Друга група методів об'єднує оцінку середніх розмірів вільних часток і визначення питомої поверхні порошків і пористих тіл. Середній розмір часток знаходять по інтенсивності розсіяного світла ( нефелометрія ), за допомогою ультрамікроскопа, методами дифузії і т.д.; питому поверхню — по адсорбції газів (пари) або розчинених речовин, по газопроникності, швидкості розчинення і ін. способами. Нижче приведені кордони застосовності різних методів Д. а. (розміри часток в м-коді ):

  Ситовий аналіз..................................................10 -2 —10 -4

  Седиментаційний аналіз

  в гравітаційному полі.....................................10 -4 —10 -6

  Кондуктометричний метод............................10 -4 —10 -6

  Микроскопия...................................................10 -4 —10 -7

  Метод фільтрації..........................................10 -5 —10 -7

  Центрифугирование........................................10 -6 —10 -8

  Ультрацентрофугування.............................10 -7 —10 -9

  Ультрамикроскопия...........................................10 -7 —10 -9

  Нефелометрия.................................................10 -7 —10 -9

  Електронна мікроскопія................................10 -7 —10 -9

  Метод дифузії................................................10 -7 —10 -10

  Д. а. широко використовують в різних галузях науки і промислового виробництва для оцінки дисперсності систем (суспензій, емульсій, золів, порошків, адсорбентів і т.д.) з величиною часток від декількох міліметрів (10 -3 м-код ) до декількох нанометрів (10 -9 м-код ).

  Літ.: Фігуровський Н. А., Седиментометричний аналіз, М. — Л., 1948; Ходаков Р. С., Основні методи дисперсійного аналізу порошків, М., 1968; Коузов П. А., Основи аналізу дисперсного складу промислового пилу і подрібнених матеріалів, Л., 1971; Рабіновіч Ф. М., Кондуктометричний метод дисперсійного аналізу, Л., 1970; Irani R. R., Callis C. F., Particle size, Measurement, interpretation and application, N. Y. — L., 1963.