Дисертація
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Дисертація

Дисертація (від латів.(латинський) dissertatio — міркування, дослідження), наукова робота, підготовлена з метою її публічного захисту для здобуття вченої міри. Система публічного захисту обов'язкових письмових вигадувань на наукові і літературні теми для здобуття вченої міри або звання стала складатися в середні віки в університетах країн, що говорять німецькою мовою. У 16—17 вв.(століття) ця система поширилася в ін. країнах. У Росії захист друкарських Д. була введена після установи Московського університету (1755). «Положенням 1819 р. про виробництво в учені міри» при іспиті (усні і письмові випробування) на звання магістра і доктора був затверджений публічний захист Д. Магистерськая Д. представлялася на латинському, російському або іншому мовах, докторська — на латинському, причому потрібні при ній ще «тези» — прообраз авторефератів .

загрузка...

  В СРСР захист Д. на здобуття вчених мір кандидата наук і доктори наук була заснована в 1932. Вчені міри за результатами захисту Д. до 1938 присуджувалися кваліфікаційними комісіями, організованими при наркоматах, АН(Академія наук) СРСР, республіканських і галузевих академіях. У 1937 визначений перелік галузей наук по яких виробляється захист Д., і право затвердження докторських Д. передане Вищій атестаційній комісії (ВАК). У 1945 для Д, що захистили. введені єдині дипломи, що видаються лише ВАКом.

  До захисту кандидатської Д. допускаються особи, що мають вищу освіту, закінчили аспірантуру або що здали кандидатські іспити в установленому порядку (див. Кандидатський мінімум ). Кандидатська Д. повинна містити нові наукові і практичні виводи і рекомендації, виявити у претендента здібність до самостійного наукового дослідження, глибокі теоретичні знання в області даної дисципліни. Докторська Д. є самостійною дослідницькою роботою, в якій міститься теоретичне узагальнення і вирішення крупної наукової проблеми, що представляє значний вклад в науку і практику.

  Публічний захист докторських і кандидатських Д. здійснюється в раді вузу і наукової установи, якому вирішенням ВАКа при Міністерстві вищої і середньої спеціальної освіти СРСР надано право прийому до захисту Д. по даних спеціальностях.

  Основний вміст представленої до захисту Д. повинно бути опубліковано у вигляді монографій або статей в наукових або спеціальних журналах, збірках, вчених записках або працях вузів, науково-дослідних установ і ін. платних виданнях (у тому числі і роботи, написані в співавторстві). Замість Д. для захисту можуть бути представлені опубліковані роботи, винаходи і відкриття, зареєстровані в Комітеті у справах винаходів і відкриттів при Раді Міністрів СРСР, завершені роботи із створення нових машин, систем управління, приладів, споруд і технологічних процесів, виконані індивідуально і колективно, а також підручники, написані без співавторів. Перед захистом Д. публікується автореферат, що відображає основний вміст і виводи Д.

  На Д. даються відгуки офіційних опонентів (не менше три по докторській і два по кандидатській) і провідного підприємства, научно-ісследовательського установи, вузу. Офіційними опонентами по докторській Д. мають бути доктори наук відповідної спеціальності, по кандидатській — кандидати наук і не менше одного доктора наук.

  Після публічного захисту Д. (яка проходіт в обстановці диспуту між претендентом вченої міри і офіційними, а також неофіційними опонентами) рада таємним голосуванням приймає рішення про присудження міри кандидата наук або про виставу у ВАК клопотання про присудження мірі доктора наук (кандидатські Д. розглядаються ВАКом в порядку контролю).

  В 1937—71 за результатами захисту ВАКом затверджено 33 992 доктори і 325 197 кандидатів наук, у тому числі по розділах наук:

Розділи наук

Докторів наук

Кандидатів наук

Фізико-математичні ............. Хімічні ................ Біологічні .............. Геолого-мінералогічні ........... Технічні ............... Сільськогосподарські ................ Історичні ................ Економічні ............. Філософські ................ Філологічні .............. Географічні ............... Юридичні ................ Педагогічні ............. Медичні ................ Фармацевтичні ......... Ветеринарні ............... Мистецтвознавство ........... Архітектура .................. Військові науки .............. Військово-морські .............. Психологічні (з 1968) ...........

2497

1693

2824

1388

8016

1456

1748

1188

580

1222

450

521

357

8840

60

659

237

80

84

51

41

22343

17871

21787

11676

103437

17919

15691

18330

6180

12207

3674

3835

8189

51628

780

3926

1816

1130

2080

552

246

Д. (у тому числі і дореволюційні) зберігаються в галузевих бібліотеках, установах і архівах. Загальносоюзний фонд Д. організований в Державній бібліотеці СРСР ним. В. І. Леніна (за винятком медичних, які передаються в Державну центральну медичну бібліотеку). Бібліографічна реєстрація Д. почата Всесоюзною книжковою палатою в 1938—40 і продовжена Державною бібліотекою СРСР ним. В. І. Леніна. У СРСР і ін. країнах видана багаточисельна бібліографія Д. по окремих університетах і інститутах, по галузях знання і окремих темах.

  Літ.: Крічевський Р. Р., Бібліографія дисертацій [М. — Л., 1948]; його ж, Загальна бібліографія зарубіжних країн, М., 1962 (див. Бібліографія дисертацій, с. 177—183, 249—251).

  Бібліографія дисертацій СРСР: Щорічник дисертацій, 1936—37, М., 1938—1940; Бібліографія дисертацій. Докторські дисертації за 1941—1945, М., 1946—47 (Гос. б-ка(бібліотека) СРСР ним. В. І. Леніна); Дисертації, захищені в Ленінградському ордени Леніна Державному університеті ним. А. А. Жданова, 1934 — 1960 рр. (Бібліогр. указ.), [Л.], 1955—62; Каталог кандидатських дисертацій, що поступили в Бібліотеку ним. В. І. Леніна [починаючи з 1956, М., 1956 —]; Докторські і кандидатські дисертації, захищені в Московському державному університеті з 1934 по 1954 р. Бібліогр. указ., під ред. П. А. Зайончковського [і ін.], ст 1—3, [М.], 1956—60; Каталог докторських дисертацій, що поступили в Бібліотеку ним. В. І. Леніна в 1956 р., М., 1957; Докторські дисертації по педагогічних науках. Бібліогр. указ., під ред. Н. До. Гончарова, М., 1961.

  Міжнародна бібліографія дисертацій: Catalogue des dissertations et écrits académiques..., reçu par la Bibliothèque Nationale en 1882—1924, [t. 1—37], P., 1884—1925; Walther Ch. F., Catalogue méthodique des dissertations ou théses académiques, imprimées par les Elzévirs de 1616 à 1712, Brux., 1864.

  М. Н. Вовків, Ст Р. Панів, П. До. Колмаков.