Державні комітети
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Державні комітети

Державні комітети до СРСР, центральних міжгалузевих органів державного управління спеціальної компетенції, що виконують функції загальнодержавного характеру. Система Р. до. отримала розвиток в 50—60-х рр. у зв'язку із значним ускладненням державного керівництва народним господарством, зростанням ролі наукового планерування, визначення основних напрямів розвитку науки і техніки, раціональної організації матеріально-технічного постачання, зростанням масштабів зовнішніх економічних зв'язків Радянської держави і так далі Р. до. координують і контролюють діяльність міністерств і відомств в цих областях, забезпечують кваліфіковану наукову розробку міжгалузевих питань державного управління, дають висновку уряду СРСР, беруть участь в загальнодержавному планеруванні народного господарства. У зв'язку з міжгалузевим характером діяльності Р. до., вони наділені деякими адміністративними повноваженнями по здійсненню планово-організаційних, координаційних і контрольних функцій відносно всіх міністерств і відомств (заслуховування повідомлень керівників установ, витребування необхідних матеріалів, дача обов'язкових вказівок по певному кругу питань і ін.). Правові нормативні акти, що видаються Р. до. в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма міністерствами, відомствами, установами, організаціями і підприємствами.

загрузка...

  Р. до. СРСР утворюються (а їх голови призначаються) Верховною Радою СРСР. Положення про Р. до. і їх структура затверджуються Радою Міністрів СРСР.

  Функціонують (1971) наступні Р. до. Ради Міністрів СРСР:

  Державний плановий комітет Ради Міністрів СРСР — Держплан СРСР (утворений в 1921), союзно-республіканський орган загальнодержавного планерування розвитку народного господарства СРСР і контролю за виконанням народно-господарських планів. Див. Державний плановий комітет Ради Міністрів СРСР.

  Р. до. Ради Міністрів СРСР у справах будівництва — Держбуд СРСР (утворений в 1950), здійснює проведення єдиної технічної політики, підвищення ефективності капітального будівництва, забезпечення технічного прогресу підвищення якості і скорочення термінів будівництва, розвиток будівельної індустрії, поліпшення справи містобудування і архітектури, проектно-кошторисної справи, державну експертизу проектів і кошторисів. Держбуд СРСР розробляє і затверджує загальносоюзні норми і технічні умови будівельного проектування, норми тривалості будівництва, кошторисні норми, розцінки, прейскуранти і цінники і тому подібне (Положення про Держбуд див.(дивися) в СП(Збори постанов) СРСР(Союз письменників СРСР), 1968 № 3, ст. 14).

  Р. до. по питаннях праці і заробітної плати (утворений в 1955) здійснює систематичний контроль за роботою міністерств і відомств в області праці і заробітної плати, міжгалузеве і міжрайонне регулювання умов і оплати праці, розробляє проекти законів і постанов уряду по питаннях праці і заробітної плати, організовує науково-дослідну роботу в цій області, дає роз'яснення і вказівки по вживанню трудового законодавства (Положення про Р. до. по питаннях праці і заробітної плати див.(дивися) в СП(Збори постанов) СРСР(Союз письменників СРСР), 1957 № 15, ст. 146).

  Р. до. по науці і техніці (утворений в 1965) забезпечує проведення єдиної державної політики в області науково-технічного прогресу, всемірне використання досягнень науки і техніки в народному господарстві. Спільно з АН(Академія наук) СРСР розробляє пропозиції по основних напрямах розвитку науки і техніки, організовує розробку міжгалузевих науково-технічних проблем, забезпечує науково-технічну інформацію, здійснює зв'язки із зарубіжними країнами по питаннях науково-технічної співпраці (Положення про Р. до. по науці і техніці див.(дивися) в СП(Збори постанов) СРСР(Союз письменників СРСР), 1966 № 21, ст. 193).

  Р. до. по матеріально-технічному постачанню — Госснаб СРСР (утворений в 1965), реалізує плани матеріально-технічного постачання, розподіляє по споживачах продукцію по встановленій номенклатурі, забезпечує міжгалузеві кооперовані постачання, контролює своєчасність виконання планів постачання продукції (Положення про Госснабе СРСР див.(дивися) в СП(Збори постанов) СРСР(Союз письменників СРСР), 1969 № 13, ст. 69).

  Р. до. по зовнішніх економічних зв'язках (утворений у 1957) здійснює заходи щодо розширення і зміцнення економічного співробітництва СРСР із зарубіжними країнами, забезпеченню виконання зобов'язань СРСР по економічному співробітництву, керує діяльністю всесоюзних об'єднань («Техноекспорт», «Проммашекспорт» і ін.), через які здійснюється постачання в соціалістичні країни, що розвиваються, промислового і іншого устаткування для підприємств і ін. об'єктів, що споруджуються СРСР («Відомості Верховної Ради СРСР», 1957 № 15, ст. 388).

  Р. до. по професійно-технічній освіті (утворений в 1959) здійснює єдину державну політику в області підготовки кваліфікованих робітників в професійно-технічних учбових закладах і безпосередньо на виробництві, контролює виконання постанов уряду по питаннях професійно-технічної освіти, розвитку мережі учбових закладів, стан учбово-виховної роботи серед учнів (Положення про Р. до. по професійно-технічному утворенню див.(дивися) в СП(Збори постанов) СРСР(Союз письменників СРСР), 1969 № 16, ст. 87).

  Р. до. лісового господарства (утворений в 1966) здійснює управління землями державного лісового фонду, об'єднує і направляє діяльність лісогосподарських органів («Відомості Верховної Ради СРСР», 1966 № 8, ст. 126).

  Р. до. цін (утворений у 1969; у 1965—69 — Р. до. цін при Держплані СРСР). У завдання комітету входить посилення керівництва справою ціноутворення, забезпечення єдності політики цін, підвищення їх ролі в стимулюванні виробництва.

  Р. до. по телебаченню і радіомовленню (утворений в 1970).

  Р. до. стандартів — Держстандарт СРСР, утворений в 1970 для посилення керівництва справою стандартизації, підвищення ролі стандартів в поліпшенні якості продукції і т. д.

  Р. до. є або загальносоюзними (наприклад, Р. до. по питаннях праці і заробітної плати, по зовнішніх економічних зв'язках), або союзно-республіканськими (Держплан, Держбуд, Р. до. цін і ін.).

  Р. до. по нагляду за безпечним веденням робіт в промисловості і гірському нагляду при Раді Міністрів СРСР — Держміськтехнагляд СРСР, утворений в 1958 (Положення про Держміськтехнагляд див.(дивися) в СП(Збори постанов) СРСР(Союз письменників СРСР), 1966 № 2, ст. 17). Див. Державний гірничотехнічний нагляд .

  На правах спеціальних відомств при Раді Міністрів СРСР діють комітети: у справах винаходів і відкриттів; по кінематографії; по друку; по фізичній культурі і спорту.

  П. І. Романів.