Історичні енциклопедії
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Історичні енциклопедії

Історичні енциклопедії і словники, науково-довідкові видання, що містять систематизоване зведення відомостей по історії і суміжним з нею областям знання. Існують енциклопедії по усесвітній історії в цілому, по окремих історичних періодах, по історії окремих континентів, країн і народів, по різних розділах історії (історія культури, релігії і т. д.) або навіть присвячені окремим історичним подіям. І. е. зазвичай містять також біографічні довідки про історичних діячів, істориків (але існують і чисто термінологічні довідники), карти, ілюстрації. Незрідка І. е. включають матеріал і по суміжних з історичною наукою галузях знання (особливо по географії, літературі, філософії і ін.). Окрім спеціальних І. е., значний матеріал по історії містять зазвичай загальні (універсальні) енциклопедії (див. Енциклопедія ) біографічні словники, військові енциклопедії і словники, дипломатичні словники і так далі

  Перші видання, що наближаються до історичних словників, стали з'являтися в 16—18 вв.(століття); звичайно це були ще нерозчленовані історико-філологічні і географічні довідники. Такі, наприклад, «Історичний і літературний словник» французького ерудита 16 ст Ш. Етьенна (Ch. Estienne Dictionarium historicum ас poeticum, Lutetiae, 1553; пізніше перекладений французькою мовою) або що користувався широкою популярністю «Великий історичний словник або Цікава суміш священної і мирської історії» Л. Морері (L. Moreri, Le Grand dictionnaire historique ou le Mélange curieux de ľhistoire sainte et profane, Lyon, 1674).

  В Росії в 18 ст істориком В. Н. Татіщевим був підготовлений «Лексикон Російський історичний, географічний, політичний і цивільний» (ч. 1—3, СП(Збори постанов) Би, 1793, доведений до букви «К»). У 1790—98 був випущений «Словник історичний» (у 14 частинах; частини 1—3 вийшли в 1807—11 другим виданням), такий, що містить біографії історичних діячів «всіх часів і народів» (а також ст. про деяких міфологічних персонажів) — в основному переведення з французьких історичних словників з додаванням статей про росіян історичних діячах. У 19 — початку 20 вв. у Росії було видано велике число всіляких біографічних словників (див. Словники біографічні ). Із словників загальноісторичного характеру можна назвати лише короткий «Шкільний історичний словник» С. А. Карєєвой (М., 1906; під ред. Н. І. Карєєва).

  В СРСР з 1961 виходить перше марксистське енциклопедичне видання загальноісторичного вмісту — «Радянська історична енциклопедія» (СИЕ) (головний редактор Е. М. Жуків, тт. 1—13, М., 1961—71, видання продовжується). СИЕ дає зведення по історії всіх народів світу з прадавніх часів до наших днів. Особливо широко освітлює історія народів СРСР і інших соціалістичних країн, історія революційного і національно-визвольного руху (найбільша увага приділяється історії радянського суспільства і післяжовтневому періоду світової історії), широко представлена історія не лише країн Європи, але і Азії, Африки, Латинської Америки. Велике місце займають проблеми історіографії (спеціальні статті і історіографічні екскурси). СИЕ містить карти, ілюстрації, детальні хронологічні і інші довідкові таблиці. Серед інших історичних довідників енциклопедичного характеру, виданих в СРСР, — «Матеріали для термінологічного словника древньої Росії» Г. Е. Кочина (М-код.—Л., 1937; містить перелік термінів, що зустрічаються в літописах, актах і інших письмових джерелах Древньої Русі з вказівкою, де саме зустрічається цей термін), короткий «Довідковий словник по історії середніх століть» Г. А. Максимова (Ташкент, 1952; для заочного вчення), маленька енциклопедія «Велика Жовтнева соціалістична революція» (1968). Великий матеріал по історії містить «Дипломатичний словник» (т. 1—2, 1948—50, 2 видавництва, т. 1—3, М. 1960—64).

  Із зарубіжних енциклопедій і словників загальноісторичного вмісту найбільш відомі: «Словник дат, подій, місцевостей і історичних осіб...» д¢Армонвиля (A. L. d’harmonville, Dictionnaire des dates, des faits, des lieux et des hommes historiques..., t. 1—2, P., 1842—43), період, що охоплює, з прадавніх часів до 19 ст (освітлена політична історія, історія культури, релігії і церкви); «Лексикон загальної історії» До. Германа (До. Hermann, Lexikon der allgemeinen Weitgeschichte..., Lpz., 1882), також присвячений усесвітній історії з прадавніх часів, але що особливо детально освітив 16—19 вв.(століття); «Загальнодоступний словник дат» («...everyman¢s dictionary of dates...», 5 ed., rev. by A. Butler, L.—N. Y., 1967; 1-е видавництво 1911), що охоплює (у 5-м-коді виданні) період з прадавніх часів до 1960-х гг.; словник містить головним чином статті про окремі події, поняття, географічні назвах; багатотомна І. е., що вийшла в США [«The New Larned History for ready reference, reading and research...», v. 1—12, Springfield (Mass.), 1922—24; 1-е видавництво, т.1—5, 1893—95]; «Словник по історії» Е. Байера («Wörterbuch zur Geschichte», hrsg. von E. Bayer, 2 Aufl., Stuttg., 1965; 1-е видавництво 1960), в якому роз'яснюється близько 5,5 тис. понять і термінів, пов'язаних головним чином з історією європейських країн; матеріали про конкретні події, місцевості і осіб не включені.

  Велика кількість І. е. і словників присвячено історії окремих історичних періодів. По історії первісного суспільства виділяється великий німецький «Енциклопедичний словник по первісній історії» («Reallexikon der Vorgeschichte», Bd 1—15, Ст, 1924—32), складений за участю вчених різних країн під загальною редакцією німецького археолога М. Еберта; містить матеріали по археології, антропології, палеоетнографії, лінгвістиці від прадавніх часів до раннього середньовіччя, багато ілюстрований. Є також велике число спеціальних словників по археології. Найбільш капітальні енциклопедичні довідники по історії античності: «Словник грецьких і римських старовин» Ш. Даранбера і Е. Сальо («Dictionnaire des antiquités grecques et romaines», sous la dir. de Ch. Daremberg et E. Saglio, t. 1—5, P., 1877—1929), що всесторонньо розкриває історію Древньої Греції і Риму (освітлена історія звичаїв і установ, економіки, побуту, релігії, науки, мистецтва, військово-морської справи), але не включаючий біографічний матеріал; особливо — багатотомна «Енциклопедія класичної старовини» Паулі-Віссова [Paulys Real-encyclopädie der classischen Alterturnswissenschaft. Neue Bearbeitung, begonnen von G. Wissowa, hrsg. von W. Kroll, K. Mittelhaus und K. Ziegler, 1. Reihe (A.—Q), Bd 1—24, 2. Reihe (R—Z), Bd 1—9, Suppl.-Bd 1—12, Stuttg., 1893—1970—; видання продовжується] — фундаментальний довідник, що зачіпає всі сторони антіковеденія, багато статей написано крупними ученими і містять обширну бібліографію. Серед коротших словників по древній історії — «Реальний словник класичної старовини» Ф. Р. Любкера (русявий. пер.(переведення) з йому.(німецький), СП(Збори постанов) Би — М., 1888).

  Значно менше І. е. і словників присвячено історії середніх століть, нового і новітнього часу. Серед них: «Короткий словник середньовічної історії» Х. Э. Уэдека (Н. E. Wedeck, Concise dictionary of medieval history, N. Y., 1964), що складається з дуже коротких статей по історії середньовіччя з 5 по 15 вв.(століття) включно; «Енциклопедія нової історії» В. Хербста («Enzykiopädie der neueren Geschichte», begründet von W. Herbst, Bd 1—5, Gotha, 1880—90), освітлююча історію 16—19 вв.(століття); «Словник нової історії» А. У. Палмера (A. W. Palmer, «A dictionary of modern history. 1789—1945», L., 1962), присвячений політичній (головним чином) і соціально-економічній історії періоду з 1789 по 1945; зачіпаються також питання історії культури.

  З регіональних довідників по історії слід зазначити культурно-історичні енциклопедії і словники, присвячені ранньому середньовіччю, наприклад підготовлений польській Академії Наук словник слов'янських старовин («Słownik starożytności słowaińskich...», pod red. W. Kowalenski, t. 1—4, Wr., 1961—1970; видання продовжується); німецький словник по німецьких старовинах («Reallexikon der germanischen Altertumskunde», hrsg. von J. Hoops, Bd 1—4, Strassb., 1911—19; нове, перероблене і сильно розширене видання виходить з 1968). Значний інтерес представляє багатотомний «Культурно-історичний словник по північному середньовіччю», присвячений історії і культурі скандінавських країн від «епохи вікінгів» до періоду Реформації («Kulturhistorisk Lexikon för nordisk middelalder», Bd 1—15—, Kbh., 1956—70—; видання продовжується). З регіональних енциклопедій по історії країн Сходу виділяється «Енциклопедія ісламу» («Encyclopédie de ďIslam», v. 1—4, Leyde — P., 1913—1936; nouv. éd., v. 1—3—, Leyde — P.—, 1960—71—; видання продовжується; видається на декількох мовах), в підготовці якої взяли участь учені різних країн; вона дає відомості не лише по політичній історії, але особливо широко освітлює ідеологію, культуру мусульманських країн, а також етнографію, географію і ін. Популярний характер носить коротка «Енциклопедія латиноамериканської історії» (М. Martin, G. Lovett, «Encyclopedia of Latin-american history...», Indianapolis — N. Y., 1968).

  Дуже поширені І. е. і словники по національній історії, наявні в багатьох країнах і присвячені відповідно історії даної країни. «Аргентинський історичний словник» під ред. Р. Піччиріллі («Diccionario histórico argentine», publ. bajo la dir. de R. Piccirilli..., t. 1—6, Ст Aires, 1953—54) охоплює період до середини 20 ст «Словник по англійській історії» С. Лоу і Ф. Пуллінга (S. Low, F. S. Pulling, «The dictionary of English history», new ed., L. — N. Y., 1928; 1-е видавництво 1884), «Словник британської історії» Дж. Брендона (J. A. Brendon, «A dictionary of British history», L., 1937) і «Новий словник британської історії» під ред. З. Стейнберга («Steinberg’s Dictionary of British history», ed. by S. Steinberg and J. Н. Evans, 2 ed., L., 1970; 1-е видавництво, 1963) містять відомості по історії з прадавніх часів, найдетальніше в них освітлює історія Англії, в словнику Брендона відсутні біографії і матеріал по історії культури. «Наочний словник, що вийшов в ГДР(Німецька Демократична Республіка), по історії Німеччини і німецького робітника рухи» («Sachwörterbuch der Geschichte Deutschlands und der deutschen Arbeiterbewegung», Bd 1—2, Ст, 1969—70) охоплює період з кінця 18 ст до 60-х рр. 20 в.; що вийшли у ФРН(Федеральна Республіка Німеччини) «Біографічний словник по німецькій історії» Г. Реслера і Г. Франца (Н. Rössler, G. Franz, «Biographisches Wörterbuch zur deutschen Geschichte», Münch., 1952—53) і «Наочний словник по німецькій історії» тих же авторів (Н. Rössler, G. Franz, «Sachwörterbuch zur deutschen Geschichte», Münch., 1958) включають матеріали не лише по історії Німеччини, але і ряду ін. країн, мають реакційно-націоналістичну спрямованість. «Словник по історії Іспанії...» («Diccionario de historia de Espana...», 2 ed., t. 1—3, Madrid, 1968—69; 1-е видавництво 1952) присвячений історії Іспанії з прадавніх часів до 1968 і історії іспанських колоній в Америці. Італійський «Словник Рісорджіменто...» під ред. М. Розі («Dizionario del Risorgimento nazionale... Fatti e persone». Dir. М. Rosi, v. 1—4, Mil., 1930—37) містить статті по історії Італії з 18 ст по 1870 (у 1-м-коді томі розглядаються окремі події, в 2—4-м-коді томах — біографії діячів Рісорджіменто). «Словник по історії Польщі» під ред. Т. Лепковського («Słownik historii Polski», red. T. Łepkowski, 5 wyd., Warsz., 1969; 1-е видавництво 1959) включає близько 2,5 тис. статей, в яких висвітлена історія Польщі з прадавніх часів до 1960-х рр. «Ілюстрований словник по історії Португалії» («Dicionário de história de Portugal (Ilustrado)». Dir. por J. Serrao, v. I—4, Lisboa, 1961—70) охоплює історію Португалії з прадавніх часів до середини 20 ст «Словник американської історії» під ред. Дж. Адамса («Dictionary of American history», ed. by J. T. Adams, v. 1—6, N. Y., 1940—61) присвячений політичній, соціально-економічній історії і історії культури США з епохи середньовіччя (розглянуті подорожі скандінавів до Америки) до 1930-х рр., біографії не включені; у 6-м-коді (додатковому) томі освітлює історія США з 1940 по 1960. 16-млосна «Історична енциклопедія США» («The United States encyclopedia of history», v. 1—16, Phil.—N. Y., 1967—68) охоплює період від відкриття Америки Колумбом до середини 20 ст, розрахована на масового читача, багато ілюстрована. «Історичний словник Франції» Л. Лаланна (L. Lalanne «Dictionnaire historique de la France», 2 éd., P., 1877; 1-е видавництво 1872) містить детальні відомості по різних питаннях історії Франції з прадавніх часів до 1870-х рр., у тому числі по історичній географії і генеалогії; ряд словників присвячений Великій французькій революції (E. Boursin, Aug. Challamel, «Dictionnaire de la Révolution française. Institutions, hommes et faits», P., 1893; «Dictionnaire historique et biographique de la Révolution et de ľEmpire, 1789—1815», rédigé... par J. F. E. Robinet [e. а.], t. 1—2, P. [1898]). «Історіко-біографічній словник Швейцарії» («Dictionnaire historique et biographique de la Suisse», publ. ...sous la dir. de М. Godet, Н. Türler et V. Attinger, v. 1—7, Neuchâtel, 1921—33; є паралельне видання німецькою мовою) містить понад 22 тис. статей по історії Швейцарії з прадавніх часів до 1930-х рр., багато ілюстрацій.

  Літ.: Кауфман І. М., Словники і енциклопедії. Бібліографічний покажчик, ст 1 — Дореволюційні видання, М., 1937; Zischka G., Index Lexicorum. Bibliographie der lexikalischen Nachschlagewerke, W., 1959; Hepworth Ph., How to find out in history, Oxf. — [а. о.], 1966.

  А. І. Дробінський, І. І. Фролова.