Тліючий розряд
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Тліючий розряд

Тліючий розряд , один з видів стаціонарного самостійного електричного розряду в газах . Відбувається при низькій температурі катода, відрізняється порівняно малою щільністю струму на катоді і великим (порядка сотні вольт) катодним падінням U потенціалу. Т. р. може виникати при тиску р газу аж до атмосферного, проте переважна більшість досліджень Т. р. проведена при р від сотих доль до декількох мм. рт . ст . Електрони з катода Т. р. випускаються головним чином під дією ударів покладе, іонів і швидких атомів (і частково — за рахунок фотоефекту і енергії метастабільних атомів). Для зовнішнього вигляду Т. р. в довгій циліндровій трубці при тиску порядку десятих доль мм. рт. ст . і вище характерна наявність ряду областей, що візуально сильно відрізняються одна від одної ( мал. 1 ). Походження цих областей пояснюється особливостями елементарних процесів іонізації і збудження атомів і молекул. Найважливішою з них, визначаючою само існування Т. р. за вказаних умов, є катодний темний простір, в якому в результаті ударної іонізації електронами утворюються позитивні іони, що забезпечують емісію електронів з катода. Напруга між електродами Т. р. (напруга горіння) залежить в основному від двох параметрів: твори р на відстань l між електродами ( р× l ) і щільність струму на катоді j . Загальна класифікація різних форм Т. р. була встановлена в дослідженнях радянського ученого Б. Н. Клярфельда і його учнів. Вона поширюється на випадок сверхмалих значень p l і j , коли в просторі між електродами відсутній просторовий заряд і поле практично однорідно. У такому, по термінології Клярфельда, простому Т. р. відсутні згадані вище окремі області і газ іонізуєтся електронами у всьому міжелектродному проміжку. При збільшенні p l і j можливо існування двох форм Т. р. — нормального і щільного. У першому з них електрони еміттіруєт лише частина поверхні катода. При цьому j і U залишаються постійними, а із зростанням струму емісія відбувається зі все більшій площі катода. Щільний Т. р. спостерігається при великих j . Для нього характерне різке зростання напруги горіння із зростанням струму.

загрузка...

  Особливою формою Т. р. є розряд з порожнистим катодом (катод має форму полого циліндра або двох паралельних пластин). У такому Т. р. електрони, що багато разів коливаються між стінками катода, інтенсивно іонізуют газ.(газета) Т. р. з порожнистим катодом відрізняється від звичайного Т. р. значно великими щільністю струму і яскравістю свічення. Властивості і характеристики Т. р. використовуються в техніці (наприклад, стабілітрони, тиратрони Т. р.).

 

  Літ.: Капцов Н. А., Електричні явища в газах і вакуумі, 2 видавництва, М. — Л., 1950; Грановський Ст Л., Електричний струм в газі. Сталий струм, М., 1971; Геніс А. А., Горіштейн І. Л., Пугач А. Б., Прилади тліючого розряду, До.,1963; Актон Д., Свіфт Д., Газорозрядні прилади з холодним катодом, пер.(переведення) з англ.(англійський), М. — Л., 1965.

  Л. А. Сіно.

Зовнішній вигляд і розподіл параметрів в нормальному тліючому розряді при відносно низькому тиску: 1 — катод; 2 — астоново темний простір; 3 — астоново свічення (катодна плівка, катодний шар); 4 — катодний темний простір; 5 — катодне (негативне, тліюче) свічення; 6 — фарадєєво темне простір; 7 — позитивний стовп; 8 — анодна область; 9 — анод.