Дисципліна державна
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Дисципліна державна

Дисципліна державна, в СРСР точне дотримання всіма організаціями і громадянами встановленого Радянською державою порядку діяльності державних органів, підприємств і установ по виконанню покладених на них державних обов'язків. Д. р. в соціалістичному суспільстві грунтується на високій свідомості широких мас трудящих, об'єктивному вираженні у вимогах і розпорядженнях державних органів інтересів абсолютної більшості трудящих. Д. р. вимагає строгого дотримання законності, планових завдань, договірних зобов'язань; вона несумісна з відомчим або місницьким підходом до вирішення загальнодержавних завдань, із зіставленням особистих інтересів державним. Д. р. спирається на демократичні принципи організації управління, нерозривно пов'язана із зміцненням суспільної дисципліни, дисципліни праці, з вимогами комуністичної моралі і моральності.

загрузка...

  Складовими частинами Д. р. є планова, фінансова, договірна, технологічна, службова і ін. види дисципліни. В області господарської діяльності головним елементом Д. р. є договірна дисципліна — встановлений законом обов'язок соціалістичних організацій точного і своєчасного виконання їх договірних зобов'язань, а також своєчасного укладення договорів на базі планових актів, обов'язкових для обох сторін. У СРСР Основи цивільного законодавства 1961 містять ряд норм, направлених на забезпечення своєчасності укладення договорів і гарантуючих дотримання договірної дисципліни при їх виконання. Особлива увага приділяється дотриманню дисципліни в договорах між соціалістичними організаціями, заснованих на обов'язковому для обох сторін плановому завданні. Закон встановлює, що розбіжності, що виникають між державними, кооперативними (окрім колгоспів) і іншими громадськими організаціями при укладенні договору, заснованого на плановому завданні, вирішуються відповідним арбітражем (третейським судом), якщо законом не передбачений інший порядок їх розгляду. У тих випадках, коли розбіжності між названими організаціями виникають при укладенні договору, не заснованого на обов'язковому для обох сторін плановому завданні, сторони можуть звернутися в арбітраж, якщо йдеться про постачанні продукції, не розподіленій в плановому порядку, і якщо сторони домовилися про предмет і терміни постачання; звернення в арбітраж можливо також при тривалих господарських зв'язках сторін. Зміцненню договірної дисципліни служать встановлювані цивільним законодавством або самим договором умови стягнення збитків, санкції на випадок невиконання або неналежного виконання договору, санкції, що накладаються Держбанком СРСР на підприємства і організації, що порушують свої договірні зобов'язання, а також цивільно-правові способи забезпечення зобов'язань. Умисне порушення договірної дисципліни у випадках, передбачених законом, може спричинити кримінальну відповідальність. Важливим елементом Д. р. є фінансова дисципліна. Її вимоги визначаються специфікою фінансової діяльності Радянської держави, прагнучої до стійкості і міцності державних фінансів, що можливо лише при точному і всесторонньому регулюванні фінансових стосунків, їх детальною регламентації і впорядкованості фінансової роботи. Ці вимоги поширюються не лише на державний бюджет, але і на всі ланки радянської фінансової системи: на фінанси соціалістичних підприємств, державне страхування, державний і банківський кредит. Фінансова дисципліна включає: бюджетну дисципліну (внесення всіма державними органами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами платежів до бюджету у встановлених розмірах в е р б передбачені терміни; витрачання бюджетних коштів строге за цільовим призначенням, в межах затверджених асигнувань і в міру фактичного виконання виробничих і фінансових планів); кредитну дисципліну (строге дотримання правил використання отриманих кредитів, своєчасне погашення довгострокових і короткострокових позик банківських установ і відсотків по ним). Важливою вимогою фінансової дисципліни є обов'язок всіх підприємств, установ і організацій зберігати свої грошові кошти на відповідних рахівницях банківських установ або ощадних кас і вести розрахунки з контрагентами, як правило, в безготівковому порядку (див. Безготівкові розрахунки ).

  Законодавство встановлює систему нормативів, відповідно до яких можуть плануватися і витрачатися грошові кошти (чисельність штатів, ставки заробітної плати і ін.).

  Д. р. направлена на забезпечення чіткої роботи державного апарату, вона вимагає від кожного працівника глибокого розуміння покладених на нього службових функцій, відповідальності за доручену справу, ініціативи і діловитості.

  КПРС додає особливе значення дотриманню Д. р. У Програмі КПРС 1961, у вирішеннях з'їздів і пленумів ЦК КПРС підкреслюється, що Д. р. — одна з найважливіших умов успішного будівництва комуністичного суспільства, а отже, необхідна рішуча боротьба з будь-якими проявами розхлябаності, ведучою до порушення Д. р. Статут КПРС вимагає від всіх членів партії строгого дотримання партійної і державної дисципліни.

  Дотримання вимог Д. р. забезпечується організаторською і виховною роботою партійних і державних органів, громадських організацій. Особлива відповідальність за дотримання Д. р. покладається на керівників державних органів, громадських організацій, установ і підприємств.

  Радянське законодавство передбачає матеріальну, а в деяких випадках і кримінальну відповідальність за порушення вимог Д. р. Особлива увага приділяється контролю і нагляду за точним дотриманням вимог Д. р., залученню до цієї справи громадських організацій і громадськості. Відповідальні завдання по забезпеченню Д. р. в діяльності державного апарату покладені на органи народного контролю.

  М. І. Піськотін, Н. Р. Саліщева, Н. О. Татіщева.