Двадцять одна умова
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Двадцять одна умова

Двадцять одна умова, Умови прийому в Комуністичний Інтернаціонал, резолюція 2-го конгресу Комінтерну від 6 серпня 1920, що визначала умови, на яких партії могли входити в Комінтерн. Проект умов був написаний Ст І. Леніном. Необхідність прийняття умов пояснювалася тим, що до Комінтерну прагнули прилучитися проміжні, центристські партії і групи, які не відмовилися від опортуністичної ідеології і тактики, а також тим, що деякі партії, що вже входили в Комінтерн, ще не очистили свої ряди від елементів реформістів. Комінтерну загрожувала « ...небезпека розрідження його хисткими і половинчастими групами...» (Ленін Ст І., Полн. собр. соч.(вигадування), 5 видавництво, т. 41, с. 205). Д. о. в. виходило з історичного досвіду більшовицької партії. Умови вимагали, щоб кожна партія, що входила або бажала вступити в Комінтерн, вела повсякденну комуністичну агітацію і пропаганду, направлені на завоювання диктатури пролетаріату, планомірно і систематично видаляла з відповідальних постів в робочому русі реформістів і центристів, замінюючи їх надійними комуністами; уміла поєднувати легальні і нелегальні методи роботи; наполегливо і систематично проводила агітацію і пропаганду у військах і в селі; роз'яснювала масам, що без революційного повалення капіталізму не можна позбавитися від небезпеки імперіалістичних воєн. Умови передбачали повний розрив комуністичних партій з реформізмом і центризмом і пропаганду вимоги цього розриву в найширших кругах членів партії, підтримку національно-визвольного руху в колоніях, а також підтримку кожної радянської республіки в її боротьбі проти контрреволюції; проведення систематичної і планомірної роботи усередині профспілок, кооперативів і ін. масових робочих організацій. Умови закликали комуністів вести боротьбу проти реформіста Амстердамського інтернаціоналу профспілок і підтримувати міжнародне об'єднання червоних профспілок, що зароджувалося; видалити із складу парламентських фракцій ненадійні елементи, підпорядкувати ці фракції, а також партійні органи друку і видавництва ЦК партії. Умови вимагали побудови партій на принципах демократичного централізму, встановлення в партіях залізної дисципліни, систематичного очищення партій від дрібнобуржуазних елементів, прийняття партіями нових комуністичних Комінтерну програм і виконання всіх постанов Комінтерну, перейменування партій в комуністичних, передруку центральними друкарськими органами партій всіх важливих документів Виконкому Комінтерну. Умови зобов'язали всі партії скликати в найкоротший строк надзвичайні з'їзди для обговорення Д. о. в. Для вступу до Комінтерну необхідно було, щоб до всіх найважливіших установ партії входило не менше 2 таких комуністів, які ще до 2-го конгресу Комінтерну публічно висловилися за вступ до Комуністичного Інтернаціоналу. Члени комуністичної партії, що відкидали умови і тактику Комінтерну, підлягали виключенню з партії, Д. о. в. було направлено на ідейне і організаційне зміцнення тоді ще молодого комуністичного руху під прапором марксизму-ленінізму. Частина пунктів цього документа була обумовлена особливостями революційної боротьби в ті роки. Інша ж частина втілювала принципи, що зберігають своє значення впродовж цілої історичної епохи. На 2-м-коді конгресі елементи, що коливаються, центристські, з ряду делегацій виступили проти Д. о. в. Більшість делегатів конгресу схвалили цей ленінський документ. Згодом Д. о. в. обговорювалося на з'їздах партій, що входили в Комінтерн. Комуністи всього світу схвалили умови, що ставили бар'єр проникненню опортуністів і центристів в Комуністичний Інтернаціонал.

загрузка...

  Істочн.: Другий конгрес Комінтерну, липень — серпень 1920 р. Протоколи конгресів Комуністичного Інтернаціоналу, М., 1934; Ленін В.І., Умови прийому в Комуністичний Інтернаціонал, Полн. собр. соч.(вигадування), 5 видавництво, т. 41; його ж, Двадцятий пункт умов прийому в Комуністичний Інтернаціонал, там же; його ж, мова про умови прийому в Комуністичний Інтернаціонал 30 липня. (II Конгрес Комуністичного Інтернаціоналу 19 липня – 7авг. 1920г.), там же .

  Ст Ст Александров.