Внутрішня торгівля
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Внутрішня торгівля

Внутрішня торгівля, галузь народного господарства, що здійснює реалізацію товарної продукції різних галузей виробництва на внутрішньому ринку країни. Охоплює оптову і роздрібну торгівлю. Природа, форми Ст т., характер виразимих нею зв'язків і регулюючі її розвиток економічні закони визначаються відповідним способом виробництва і міняються з переходом від однієї суспільно-економічної формації до іншої.

  Ст т. при капіталізмі розвивається на базі приватної власності на засоби виробництва, є сферою додатка торгівельного капіталу. В умовах монополістичного капіталізму пануючої ролі в Ст т. набувають крупні монополії, промовці в специфічних організаційних формах (синдикатні об'єднання, ланцюгові, філіальні, багатолавки системи, крупні універсальні і посилочні фірми і т.п.). Панування монополій є основою здобуття монопольних торгівельних прибутків як за рахунок високих цін на товари, що реалізовуються, так і за рахунок низьких цін на продукцію, що купується у дрібних виробників. Монополії захоплюють перш за все область оптової торгівлі, все більше поширюють свій вплив на роздрібну торгівлю завдяки використанню таких форм торгівлі, як «торгівельні центри», «універсами» з самообслуговуванням, магазини «низьких цін» і «єдиних цін» і ін. Особливою формою контролю над роздрібною торгівлею є так зване сприяння продажу, при якому підприємство-виробник або банк переймає на себе фінансування заходів щодо рекламного оформлення роздрібного підприємства, показу товарів на виставках і т.д. Таким дорогою монополістичний капітал підпорядковує собі роздрібних торговців, які без фінансової підтримки монополій виявляються беззбройними в конкурентній боротьбі, що вимагає великих витрат на рекламу і ін. Відмінною рисою Ст т. капіталістичних країн є марнотратство, обумовлене стихійним характером її розвитку. Між виробниками і кінцевими споживачами коштує величезне число різних посередників, що значно підвищує витрати звернення. Найбільш крупну групу посередників складають оптові торговці. У 1965 в США налічувалося приблизно 200 тис. оптових підприємств, загальний зворот яких складав близько 120 млрд. доларів. Крім того, було більше 27 тис. оптових комісіонерів, що здійснюють зв'язок між оптовими і роздрібними торговцями. Витрати оптових торговців складали в середньому близько 15%, а комісіонерів 3,3%. Роздрібні торговці також мають власних агентів, які зайняті продажем вдома. На долю цієї форми продажу в США в 1967 доводилося близько 60% всього роздрібного товарообігу. Все це відбивається на рівні роздрібних цін і сприяє пограбуванню широких мас населення.

  Ст т. при соціалізмі виражає соціалістичні виробничі стосунки, спирається на планове соціалістичне виробництво і неухильне підвищення матеріального добробуту народу. Соціалістична держава визначає розміри виробництва, вжитку і накопичення і їх співвідношення, планує величину заробітної плати, регулює ціни на товари, визначає об'єм товарних ресурсів для ринку, розміри звороту, напрям і темпи розвитку матеріально-технічної бази Ст т., її організаційні форми і т.п. Тим самим воно планомірно регулює розвиток Ст т.

  В СРСР Ст т. охоплює звернення на внутрішньому ринку засобів виробництва і предметів особистого вжитку. Ст т. засобами виробництва відбувається у формі матеріально-технічного постачання, яке є оптовим зворотом матеріалів і устаткування усередині державного сектора, здійснюваний шляхом їх продажу і розподілу між галузями і підприємствами, а також продажу колгоспам добрив, машин, пального через всесоюзне об'єднання «Сільгосптехніка». Реалізація з.-х.(сільськогосподарський) продукції здійснюється у формі оптового звороту заготівельних організацій і державних закупівель в колгоспів.

  Ст т. предметами особистого вжитку виділилася у відособлену галузь народного господарства, яка охоплює оптовий зворот товарів народного вжитку, а також їх продаж населенню, організаціям, установам і підприємствам через роздрібну торгівельну мережу. У радянську торгівлю організаційно входить громадське харчування — галузь, що виробляє і реалізовує готову їжу, виручка від продажу якої включається в роздрібний товарообіг. На долю громадського харчування в 1968 доводилося приблизно 9,5% роздрібного товарообігу країни. У 1969 підприємств громадського харчування випустили 29,1 млн. різних блюд, що перевищило випуск їх в 1940 більш ніж в 3 рази. Опт і роздрібні підприємства радянської торгівлі розділяються по формах власності на державних і кооперативних. Поряд з державною і кооперативною функціонує і колгоспна торгівля. Державні торгівельні підприємства базуються на державній власності. Оптові підприємства державної торгівлі забезпечують товарами всі роздрібні торгівельні підприємства країни; державні роздрібні торгівельні підприємства обслуговують населення міст і робочих селищ. Господарська діяльність їх прямує безпосередньо органами держави, які відповідно до плану розвитку торгівлі визначають об'єм роздрібного товарообігу, розширення і поліпшення матеріально-технічної бази, встановлюють плани господарської діяльності організаціям і підприємствам. Кооперативні торгівельні підприємства створюються кооперативними організаціями, які засновані населенням на принципах добровільності. Основну масу товарів кооперативні торгівельні організації отримують від державних виробничих підприємств і оптових торгівельних організацій. Поряд з цим вони реалізують продукцію власного виробництва і власних закупівель. Колгоспна торгівля — це торгівля колгоспів і колгоспників надлишками своїй з.-х.(сільськогосподарський) продукції за цінами, що складаються на ринку. Товарною базою її служить продукція як суспільного колгоспного господарства, так і підсобного особистого господарства колгоспників: купівля-продаж здійснюється між безпосередніми виробниками і споживачами товарів, тобто без якого-небудь посередника; ціни випробовують значний вплив попиту і пропозиції на ринку. Держава регулює колгоспну торгівлю не безпосередньо, а побічно, за допомогою заходів економічного характеру (збільшення пропозиції продовольчих товарів в державній і кооперативній торгівлі за державними роздрібними цінами і ін.). Провідною і визначаючою формою є державна торгівля (див. таблиці. 1).

  Об'єм роздрібного товарообігу державної і кооперативної торгівлі СРСР, включаючи громадське харчування, в 1970 досяг 153,6 млрд. крб., тобто збільшився в порівнянні з 1965 на 48,4%. Директивами 24-го з'їзду КПРС по п'ятирічному плану розвитку народного господарства (1971—75) передбачено збільшити роздрібний товарообіг в 1,4 разу з тим, щоб він досяг суми більше 210 млрд. крб.

  Після Великої Вітчизняної війни 1941—1945 розширення об'єму роздрібного товарообігу супроводилося поліпшенням матеріально-технічної бази радянської торгівлі, яка налічує сотні тисяч підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування, має в своєму розпорядженні обширну складську мережу (див. таблиці. 2).

  Значно покращала товарна структура роздрібного товарообігу. У 1969 роздрібний товарообіг державної і кооперативної торгівлі СРСР (включаючи громадське харчування) з розрахунку на душу населення зріс в 4,7 разу в порівнянні з 1940. При цьому по продовольчих товарах він збільшився в 3,9 разу, а по непродовольчих — в 6,5 разу.

  Таблиця. 1. — Доля державної, кооперативної і колгоспної торгівлі в загальному об'ємі товарообігу (у гос.(державний) роздрібних цінах, в %)

1940

1960

1965

1966

1967

1969

Весь роздрібний товарообіг

100

100

100

100

100

100

Державна торгівля

66,8

67,9

68,8

68,6

68,5

69,1

Кооперативна торгівля

24,5

29,1

28,9

29,2

29,3

29,1

Колгоспний ринок

8,7

3,0

2,3

2,2

2,2

1,8

 

  Таблиця. 2. — Число підприємств роздрібної торгівлі, громадського харчування і складська мережа державних і кооперативних організацій (на кінець року, тис.)

Годи

Число підприємств

Складська мережа

роздрібної торгівлі

громадського харчування

загальне число

у тому числі

загальнотоварні

спеціалізовані

1940

407,2

87,6

105,1

54,6

50,5

1960

567,3

147,2

128,5

66,1

62,3

1965

643,3

192,7

129,6

69,4

60,2

1966

654,0

200,5

134,1

70,1

64,0

1967

663,3

211,3

149,3

74,7

74,6

1969

677,7

229,8

156,3

75,5

80,8

 

  Таблиця. 3. — Роздрібний товарообіг, включаючи громадське харчування, в деяких соціалістичних країнах по формах торгівлі (у %)

1960

1969

Державна

Кооперативна

Приватна

Державна

Кооперативна

Приватна

Болгарія

57,7

42,2

0,1

62,2

37,7

0,1

Угорщина

69,7

29,1

1,2

66,4

32,8

0,8

ГДР

44,0

33,4

22,7

43,9

36,1

19,9

Монголія

90,3

9,7

90,1

9,9

Польща

48,0

49,4

2,6

48,8

49,9

1,3

Румунія

64,0

35,9

0,1

66,8

33,2

Чехословакія

73,9

26,1

75,2

24,8

  Чисельність працівників в роздрібній торгівлі і громадському харчуванні зросла в 1969 в порівнянні з 1940 в 2,5 разу.

  Ст т. предметами вжитку, що базується на соціалістичній суспільній власності на засоби виробництва, дає можливість ефективніше використовувати матеріальні, грошові і трудові ресурси. У міру зростання роздрібного товарообігу абсолютно зростають витрати звернення, хоча відносно (у відсотках до суми роздрібного товарообігу) знижуються. Так, в 1969 вони складали 13 509 млн. крб. (у 1940 — 1933 млн. крб.); доля їх в загальній сумі роздрібного товарообігу складала 9,62% (у 1940 — 11,04%).

  Ст т. предметами вжитку в інших соціалістичних країнах розвивається також на основі суспільної власності на засоби виробництва у формі державної і кооперативної торгівлі. У деяких з них допускається участь приватного капіталу. Сфера його діяльності обмежується роздрібною торгівлею і контролюється державою, яка є постачальником товарів. Що веде і визначає роль в цих країнах грає державна торгівля (див. таблиці. 3).

  Ст т. предметами вжитку в соціалістичних країнах характеризується високими темпами зростання роздрібного товарообігу (див. таблиці. 4).

  Таблиця. 4. — Індекси об'єму роздрібного товарообігу,

включаючи громадське харчування, в деяких

соціалістичних країнах (1960 = 100)

1965

1968

1969

Болгарія

139

181

195

Угорщина

129

162

175

ГДР

115

129

136

Монголія

146

157

163

Польща

134

164

174

Румунія

160

209

219

Чехословакія

118

155

158

 

  Літ.: Маркс До., До критики політичної економії, Маркс До. і Енгельс Ф., Соч., 2 видавництва, т. 13; його ж, Капітал, т. 2, там же, т. 24; Ленін Ст І., Чергові завдання Радянській владі, Полн. собр. соч.(вигадування), 5 видавництво, т. 36; його ж, Про значення золота тепер і після повної перемоги соціалізму, там же, т. 44; його ж, Про кооперацію, там же, т. 45; Економіка торгівлі, М., 1968; Діхтяр Р. А., Радянська торгівля в період соціалізму і розгорнутого будівництва комунізму, М., 1965; Пакунків Ст, Локшин Р., Радянська торгівля в період переходу до комунізму, М., 1964.

  Ф. А. Крутіков.