Інсектициди
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Інсектициди

Інсектициди (від латів.(латинський) insectum — комаха і caedo — вбиваю), хімічні засоби боротьби з шкідливими комахами. Залежно від доріг, якими І. проникають в організм комахи, їх розділяють на 4 групи: кишкові І., що потрапляють в організм комахи через рот, — більшість неорганічних з'єднань миш'яку (арсенати кальцію, магнію, барії, свинцю, арсеніт кальцію), кремнефторіди і фториди металів, тіодіфеніламін і група спеціальних препаратів (ейлани, мітін, ірган і ін.), вживаних для оберігання шерсті і хутра від руйнування міллю; контактні І., проникаючі в організм комахи через шкірні покриви, — органічні сполуки фосфору, хлору, азоту і сірки, піретріни і піретроїди ; системні, або внутрішньорослинні, І. поглинаються корінням і листям рослин переміщаються по судинній системі з живильними речовинами і роблять рослини отруйними для паразитуючих комах — метилмеркаптофос, фосфамід і ін. Системні І. (фосфорорганічні) використовують також для боротьби з ектопаразитами тварин (після введення препарату кров тварини стає токсичною для комах), для дератизації (гинуть тварина — резервуар інфекції і переносники-паразити). Для боротьби з вошивістю у людини у виняткових випадках застосовують бутадіон. При однократному прийомі кров людини протягом двох тижнів зберігає інсектицидні властивості. Фуміганти, або дихательниє І., потрапляють в організм комах в пароподібному або газоподібному стані через трахейну систему в процесі дихання. До них відносяться, наприклад, гексахлорбутадієн і діхлорфос. В эту ж групу можна включити тонкоразмолотиє силікати і мінеральні масла, що порушують функції дихальних органів комах. Прийнята класифікація І. умовна оскільки більшість І. може проникати в організм комахи одночасно декількома дорогами. У зв'язку з цим деякі препарати відносять до тієї або іншої групи, враховуючи основну дорогу вступу їх в організм комахи.

загрузка...

  Втрати від комах-шкідників у всьому світі лише в рослинництві оцінюються сумою близько 30 млрд. дол.(долар) в рік. Тому виробництво І. в цілому збільшується. В той же час світове виробництво неорганічних І., таких, як з'єднання миш'яку і фтору, із-за їх високої отруйності систематично скорочується, а у ряді країн Європи зовсім припинено. Загальне ж зростання виробництва відбувається за рахунок збільшення випуску нових органічних препаратів. Асортимент І. у всьому світі перевищує 200 назв. Найширше представлені органічні сполуки фосфору, хлору і похідні карбамінової кислоти. Деякі органічні І., використовувані в СРСР, приведені в таблиці.

 

Найважливіші органічні інсектициди, вживані в СРСР

(ЛД 50 — середня доза препарату в міліграмі на 1 кг живої маси, при якій гине 50% заражених тварин)

Препарат

Хімічна назва

ЛД 50 , міліграм/кг

Форма препарату

Призначення

Хлорорганічні інсектициди

ГХБД

Гексахлорбута­дієн

200-250

Рідина

Для фумігації грунту в боротьбі з філоксерою на виноградній лозі

ГХЦГ (ліндан)

g-Гексахлорци­клогексан

125

Суспензії, порошки, аерозолі і ін.

Для боротьби з саранчо­вимі шкідниками, лі­чинкамі щелкунов, чер­нотелок, капустяною і бавовняною совкою, сов­кой-гаммой і багатьма ін. шкідниками

Гептахлор

1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-4,7-ендометілен-3а,4,7а-тетра­гидрінден

60-135

60%-ний концентрат емульсії

Знезараження се­мян всіх культур, іськ­лючая коренеплоди пі­щевого призначення; для боротьби з сірим, све­кловічним долгоноси­ком, буряковою бло­шкой, личинками щел­кунов, чернотелок, мух

Поліхлор­камфен (токсафен)

Суміш полі­хлортерпенов

60-200

50%-ний концентрат емульсії

Обробка картоплі проти колорадського жука, цукрового буряка проти бурякових блішок, бурякових довгоносиків

Поліхлор­пінен

Те ж

350

20-і 50%-ний масляний раст­вор, 65%-ний концентрат емульсії

Те ж

Фосфорорганічні інсектициди

Карбофос (малатіон)

Про, О-Діметіл-s-1,2-дикарбоэто­ксиэтилдитио­фосфат

500-1500

35%-ний концентрат емульсії

Для боротьби з тлями на рослинах

Метафос (метілпара-тіон)

Про, О-диметил-про-4-нитрофенил­тиофосфат

25-50

20%-ний кон­центрат емуль­сиі, 2,5%-ний дуст

Для боротьби з клопом-черепашкою, тлями, тріпсамі, борошнистими ченцями і ін. шкідниками

Метілмер­каптофос (метасис­токс)

Суміш Про, О-ді­метіл-О-2-етіл­меркаптоетілтіофосфата з його тіоловим ізо­мером (70:30)

80-100

30%-ний концентрат емульсії

Для боротьби з тлями

Метіл­нітрофос

Суміш Про, О-ді­метіл-О-4-ніт­ро-3-метілфе­нілтіофосфата з його 6-нітро-ізомером(70:30)

400-1000

Те ж

Те ж

Тріхлор­метафос-3

о-метил-о-етил-2-4-5-трихлор­фенилтиофос­фат

330-800

30—50%-ний концентрат емульсії

Для боротьби з лісто­блошкамі, тлями, чер­нецамі, личинками мух і ін. шкідниками

Фосфамід (рогор)

Про, О-Діметіл-s-(N-метіл-карба­моїлметіл) -дітіофосфат

200-250

40%-ний концентрат емульсії

Для боротьби з тими, що смокчуть і гризуть вредіте­лямі

Хлорофос (тріхлор­фон)

Про, О-диметил-2,2,2-трихлор-1-оксиэтилфосфо­нат

630

80%-ний смачи­вающийся поро­шок, 7%-ний гранулірован­ний порошок

Для боротьби з клопом-черепашкою, гусеніца­мі і личинками, тлями, тріпсамі, оводами, кімнатними мухами

Похідні карбамінової кислоти

Севін (нафтіл­карбамат, карбаріл)

N-Метіл-1-наф­тілкарбамат

560

85%-ний смачи­вающийся поро­шок

Для боротьби з яблуневою і сливовою плодожор­кой, листовійками, міллю, бояришніцей, тлями, клопами на овочевих крестоцвет­них рослинах, коло­радським жуком і багатьма ін. вредітеля­мі

Інсектициди рослинного походження

Анабазін

(2-Піперіділ) -пірідін

70-100

Водний розчин

Застосовується прєїму­щественно проти тлею і тріпсов на бобових культурах, льоні, тютюні, цукровому буряці, хме­ле, плодових і ягідних культурах

Піретрум (порошок квітки дал­матськой ро­машки)

Те ж

Те ж

Порошок

Для боротьби з постель­нимі клопами, вошами і ін. комахами

 

  І. застосовують способами обприскування, обпилювання, фумігації, протравлення і ін. Форми препаратів всілякі — дусти, емульсії або суспензії, порошки, що змочуються, і так далі (див. Пестициди ).

  По мірі отруйності для людини і теплокровних тварин І. ділять на 4 групи: сильнодіючі (ЛД 50 до 50), високотоксичні (50—200), среднетоксичниє (200—1000), малотоксичні (понад 1000). Тривалість дії І. на рослинах або в організмі тварин вельми різна — від одного дня до декількох років. Щоб попередити несприятливу дію І. (попадання у водоймища, отруєння бджіл, джмелів і інших комах-обпилювачів, паразитичних і хижих комах, накопичення в тваринах і рослинних продуктах, в кормах і т. п.), необхідно строго дотримувати правила, передбачені інструкціями по їх зберіганню, вживанню і транспортуванню.

  Літ.: Мірошників Н. Н., Хімія пестицидів, М., 1968; Chemie der Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, hrsg. von R. Wegler, Bd 1, B., 1970; Берім Н. Р., Біологічні основи вживання інсектицидів, Л., 1971.

  Н. Н. Мірошників.