Індуктивність
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Індуктивність

Індуктивність (від латів.(латинський) inductio — наведення, спонука), фізична величина, що характеризує магнітні властивості електричного ланцюга. Струм, поточний в провідному контурі, створює в навколишньому просторі магнітне поле, причому магнітний потік Ф, пронизливий контур (зчеплений з ним), прямо пропорційний силі струму I :

загрузка...

Коефіцієнт пропорційності L називається І. або коефіцієнтом самоіндукції контура. І. залежить від розмірів і форми контура, а також від магнітній проникності довкілля. В Міжнародній системі одиниць (СІ) І. вимірюється в генрі, в СГС системі одиниць (Гауса) І. має розмірність довжини і тому одиниця І. називається сантиметром (1 гн = 10 9 см ).

  Через І. виражається едс(електрорушійна сила) самоіндукції в контурі, що виникає при зміні в нім струму:

(D I — зміна струму за час D t ). При заданій силі струму І. визначає енергію W магнітного поля струму:

Чим більше І., тим більше магнітна енергія, що нагромаджується в просторі довкола контура із струмом. Якщо провести аналогію між електричними і механічними явищами, то магнітну енергію слід зіставити з кінетичною енергією тіла Т = mv 2 /2 (де m — маса тіла, v — швидкість його руху), при цьому І. гратиме роль маси, а струм — роль швидкості. Таким чином, І. визначає інерційні властивості струму.

  Практично ділянки ланцюга із значною І. виконують у вигляді індуктивності котушок . Для збільшення L застосовують котушки із залізними сердечниками, але в цьому випадку, через залежність магнітної проникності m феромагнетиків від напруженості поля, а отже, і від сили струму, І. стає залежною від I. І. довгого соленоїда з N витків, що має площу поперечного перетину S і довжину l , в середовищі з магнітною проникністю m рівна (у одиницях СІ): L = mm 0 N 2 S/l, де m 0 магнітна постійна, або магнітна проникність вакууму.

  Літ.: Калашников С. Р., Електрика, М., 1970 (Загальний курс фізики, т. 2), гл.(глав) 9.

  Р. Я. Мякишев.