Сканування (у радіолокації)
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Сканування (у радіолокації)

Сканування в радіолокації, процес послідовного огляду заданої зони простору при переміщенні променя (або тілесної «точки зору» приймальної антени) радіолокації по певному закону; виробляється з метою виявлення об'єктів, що знаходяться в зоні огляду, і спостереження за ними. С. може здійснюватися плоским або голчаним променем (плоским називається промінь, в якого кут розчину в одній плоскості багато менше, ніж в іншій; голковим — вузький промінь, симетричний відносно напряму максимальній інтенсивності випромінювання). Найбільш поширені види С. плоским променем — круг (обертання світивши довкола нерухомої осі) і секторне (періодичне гойдання світивши в заданому секторі); використовують також багатопроменеві системи С. плоским променем. При С. голчаним променем складний рух променя можна представити у вигляді двох простих: переносного і відносного, здійснюваних відповідно довкола нерухомої і рухомою осей. Основні види С. голчаним променем — гвинтове ( мал. 1 ), зигзагоподібне ( мал. 2 ), спіральне ( мал. 3 ) і поступально-конічне ( мал. 4 ), поширений окремий випадок якого — конічне С. ( мал. 5 ).

  Літ. див.(дивися) при ст. Радіолокація .

  Би. Ст Маланов.

Мал. 3. Переміщення світивши при спіральному скануванні: переносний рух світивши — обертальне, відносне — що коливає (тут — з меншою швидкістю).

Мал. 4. Переміщення світивши при поступально-конічному скануванні: переносний рух світивши — що коливає, відносне — обертальне (тут — із значно більшою швидкістю).

Мал. 2. Переміщення світивши при зигзагоподібному скануванні: переносний і відносний рухи світивши — що коливають, з різним співвідношенням швидкостей (а, би).

Мал. 5. Переміщення світивши при конічному скануванні: рух світивши — обертальне (круг); напрям максимальній інтенсивності випромінювання ОА зміщено відносно осі обертання ОО’ на деякий постійний кут а (тут — на кут, менший половини ширини світивши, в цілях створення т.з. рівносигнального напряму уздовж осі обертання).

Мал. 1. Переміщення світивши при гвинтовому скануванні: переносне рух світивши — обертальне, з постійною кутовою швидкістю, відносне — що коливає (у плоскості, перпендикулярній плоскості обертання), із значно меншою швидкістю.