Системи обробки даних
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Системи обробки даних

Системи обробки даних , комплекс методів, що взаємопов'язали, і засобів збору і обробки даних, необхідних для організації управління об'єктами. С. о. д. грунтуються на вживанні ЕОМ(електронна обчислювальна машина) і інших сучасних засобів інформаційної техніки, тому їх також називають автоматизованими системами обробки даних (АСОД). Без ЕОМ(електронна обчислювальна машина) побудова С. о. д. можливо лише на невеликих об'єктах. Вживання ЕОМ(електронна обчислювальна машина) означає виконання не окремих інформаційно-обчислювальних робіт, а сукупності робіт, що зв'язаних в єдиний комплекс і реалізовуються на основі єдиного технологічного процесу.

  С. о. д. слід відрізняти від автоматизованих систем управління (АСОВІ). У функції АСОВІ включається перш за все виконання розрахунків, пов'язаних з вирішенням завдань управління, з вибором оптимальних варіантів планів на основі економіко-математичних методів і моделей і т. п. Їх пряме призначення — підвищення ефективності управління. Функції ж С. о. д. — збір, зберігання, пошук, обробка необхідних для виконання цих розрахунків даних з найменшими витратами. При створенні АСОД ставиться завдання відібрати і автоматизувати трудомісткі рутинні операції, що регулярно повторюються, над великими масивами даних. С. о. д. — це звичайно частина і перший рівень розвитку АСОВІ. Проте С. о. д. функціонують і як незалежні системи. У ряді випадків ефективніше об'єднувати в рамках однієї системи обробку однорідних даних для великого числа завдань управління, що вирішуються в різних АСОВІ; створювати С. о. д. колективного користування.

  Перші С. о. д. почали створюватися в США в 50-х рр. 20 ст, коли з'ясувалася недоцільність використання ЕОМ(електронна обчислювальна машина) для вирішення окремих завдань, наприклад розрахунку заробітної плати, обліку товарно-матеріальних цінностей і т. п., і необхідність комплексної обробки даних, що вводяться в ЕОМ(електронна обчислювальна машина).

  В СРСР функціонує ряд великих С. о. д., що найчастіше входять в АСОВІ як основна частина. Такі системи, створені на крупних промислових підприємствах: «Фрезер», «Калібр», ЗІЛ, Львівський телевізійний завод, Донецький завод ним. XV-летия ЛКСМУ і ін. С. о. д. набувають поширення не лише на промислових підприємствах, але і в планових і статистичних органах, в міністерствах і банківських установах, в матеріально-технічному постачанні і торгівлі. Їх впровадження створює передумови для розвитку АСОВІ.

  Досвід створення і експлуатації С. о. д. дозволив визначити основні принципи їх побудови і методи розробки. Найважливішим з них є принцип інтеграції. Він полягає в тому, що оброблювані первинні дані вводяться в С. о. д. один раз; вирішувані в С. о. д. завдання взаємно ув'язуються т. о., щоб первинні дані і дані, вирішення одних завдань, що є результатом, використовувалися як початкові для можливо більшого числа ін. завдань. Тим самим усувається дублювання операцій збору, підготовки і контролю даних і забезпечується їх комплексне використання, що призводить до зниження питомих витрат на здобуття необхідної інформації і підвищення ефективності С. о. д.

  З принципом інтеграції тісно зв'язаний принцип централізації обробки даних. При створенні С. о. д. велика частина інформаційних робіт вилучається з ведення відповідних підрозділів і концентрується в єдиному інформаційно-обчислювальному центрі (ІВЦ) або невеликому числі таких центрів. При цьому на ІВЦ створюються крупні масиви даних, які можуть бути предметом комплексної (інтегрованою) обробки. Для ведення і оптимального використання цих масивів в складі С. о. д. створюються спеціальні інформаційно-пошукові системи — автоматизовані банки даних (АБД). У АБД поступають дані багатократного вживання, і тут відповідно до графіка роботи С. о. д. з них комплектуються робочі масиви під вирішувані завдання, а також видаються довідки по запитах. Централізація обробки даних при створенні С. о. д. передбачає зазвичай перебудову організаційної структури управління.

  Принцип системної організації технологічного процесу полягає в тому, що при створенні С. о. д. необхідна комплексна механізація і автоматизація операцій на всіх етапах збору і обробки даних, сполучення вживаних технічних засобів по пропускній спроможності і іншим технічним параметрам. Інакше єдиний технологічний процес розривається і ефективність С. о. д. різко знижується.

  Розробці С. о. д. передують можливо детальніше обстеження і аналіз керованого об'єкту, завдань і структури управління, вмісту і потоків інформації. На основі аналізу матеріалів обстеження розробляється інформаційна модель С. о. д., фіксуючий зв'язок між завданнями обробки даних і нові потоки інформації. По визначуваних на основі інформаційної моделі С. о. д. об'ємам даних, що переробляються, зберігаються і передаваних, виробляється вибирання технічних засобів і розробляється технологія С. о. д. Обов'язковою умовою успіху у створенні С. о. д. є участь поряд з фахівцями керівних і ін. працівників, безпосередньо зайнятих рішенням завдань управління на всіх етапах розробки і впровадження С. о. д.

  Літ.: Королев М. А., Обробка економічної інформації на електронних машинах, 2 видавництва, М., 1965; Дослідження потоків економічної інформації. [Сб. ст.], М., 1968; Інтегровані системи обробки даних, М., 1970; Економічна інформація. Методологічні проблеми, М., 1974.

  Е. Р. Ясин.