Прожектор
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Прожектор

Прожектор (англ. projector, від латів.(латинський) projectus — кинутий вперед), світловий прилад, світловий потік лампи, що концентрує за допомогою оптичної системи, в обмеженому тілесному вугіллі. Якщо середня яскравість джерела світла, поміщеного у фокусі оптичної системи (відбивача), рівна L , то максимальна сила світла П. на його оптичній осі I 0 = kla , де А — площа світлового отвору П. (площа проекції відбивача на плоскість, перпендикулярну оптичній осі), до — коефіцієнт втрат (у реальних конструкціях рівний 0,6—0,75). Окрім величини I 0 , П. характеризують значенням плоского кута випромінювання a 10 , в межах якого сила світла знижується до 0,1 I 0 . По функціональному призначенню розрізняють П. далекої дії заливаючого світла і сигнальні.

загрузка...

  П. далекої дії, що набули поширення у військовій справі, дають круглоконічеськие світлові пучки, що формуються скляними параболоїдними відбивачами діаметром до 3 м. П. з найбільш потужними джерелами світла, — у вигляді дугових вугільних ламп високої інтенсивності — мають значення I 0 до 10 9 кд і a 10 не зверху 0,5°. За допомогою П. заливаючого світла освітлюють відкриті території (ж.-д. дороги і станції, кар'єри, будівельні майданчики, аеродроми, причали і т.д.), а також фасади будівель, кінознімальні майданчики, театральні сцени і ін. об'єкти. У таких П. використовують як скляні, так і металеві круглосимметрічниє відбивачі діаметром 0,25—0,6 м-коду, а також параболоциліндрічеськие відбивачі, що дають віялоподібний пучок світла. Величина I 0 в П. заливаючого світла з лампами розжарювання складає 10 5 —10 7 кд , а a 10 у вертикальній і горизонтальній плоскості лежить відповідно в межах 12—3° і 40—20°. У П. заливаючого світла використовують всі сучасні джерела світла потужністю аж до 50 квт. Сигнальні П. застосовують для передачі інформації (світловими проблисками) або для позначення місця того, що має в своєму розпорядженні П. (маяки). У першому випадку сигнальні П. оснащують параболоїдними відбивачами діаметром 0,25—0,4 м-коду і газорозрядними джерелами світла, у тому числі дуговими вугільними лампами, в другому — вони по конструкції практично не відрізняються від П. далекої дії. У оптичних системах маяків застосовують не лише дзеркальні відбивачі, але також кільцеві (дискові) і поясні (циліндрові) лінзи Френеля. Подальше вдосконалення всіх видів П. передбачає підвищення точності виготовлення оптичних пристроїв, зниження маси П. і вживання потужніших джерел світла.

  Літ.: Карякин Н. А., Світлові прилади прожекторного і проєкторного типів, М., 1966; Трембач Ст Ст, Світлові прилади, М., 1972.

  Ст Ст Трембач.