Пильність революційна
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Пильність революційна

Пильність революційна, неослабна увага революційного класу і його політичної партії до ворожих сил, промовців проти встановлення і розвитку прогресивних соціальних буд. Би. р. — необхідна якість комуністичних партій, кожного комуніста, революційного бійця.

  Би. р. сприяє виявленню планів і дій ворожих сил, викриттю класових ворогів, що маскуються, підтримує постійну мобілізаційну готовність до відсічі ним; Би. р. вимагає також обліку слабких сторін і негативних явищ у власному середовищі, оскільки вони можуть бути використані ворогами. Ідея Б. р. виник в ході боротьби пригноблюваних класів проти експлуататорів і оформився як політичне поняття ще в епоху буржуазно-демократичних революцій 17 — кінця 18 вв.(століття) З часу виступу робочого класу як самостійної політичної сили і формування революційних пролетарських партій Би. р. спирається на високу ідейність і свідомість робочого класу і що йдуть за ним трудящих, керованих комуністичною партією; на їх переконаність в справедливості боротьби за комуністичне перевлаштування суспільства. Б. р. є одним з принципів діяльності революційного класу і його партії в умовах запеклої класової боротьби.

загрузка...

  Ідеологи наукового комунізму До. Маркс, Ф. Енгельс, В. І. Ленін в своїх виступах і творах розкривали підступні прийоми і дії експлуататорських класів — буржуазії і дворянства, неодноразово вказували пролетаріату, народним масам на необхідність прояву Б. р. і висували гасла для запобігання і припинення дій, ворожих інтересам робочого класу. Б. р. лежить в основі успішного викриття революційними марксистами опортуністичних напрямів, небезпечних для революційного руху на кожному з етапів його розвитку.

  Класики марксизму-ленінізму запобігали робочому класу про недопустимість довірливого відношення до брехливої демагогії буржуазних і дрібнобуржуазних партій і течій. В. І. Ленін підкреслював, що свідомість робочих мас «...развращают лжедрузья робітників, ліберальні буржуа, відволікаючі маси від справжньої боротьби за допомогою порожніх фраз про боротьбу» (Полн. собр. соч.(вигадування), 5 видавництво, т. 14, с. 216).

  В соціалістичній державі Би. р. набуває і загальнодержавного значення; що направляється проти підривних дій імперіалістичної буржуазії і її агентури, сприяє припиненню ворожих дій, що завдають шкоди соціалістичних буд. Володіти Б. р. — означає не дати застигнути себе зненацька, своєчасно бачити тенденцію виникнення небезпечних для суспільного прогресу явищ, заздалегідь накреслити заходи до їх подолання або запобігання. Закликаючи радянський народ к Б. р., Ленін говорив: «... першою заповіддю нашої політики, першим уроком..., який повинні засвоїти собі всі робітники і селяни, це — бути напоготові, пам'ятати, що ми оточені людьми, класами, урядами, які відкрито виражають найбільшу ненависть до нас» (там же, т. 44, с. 296).

  Прийшовши до влади, робочий клас Радянської Росії створив спеціальний орган (ВЧК, нині Комітет державної безпеки), який в своїй боротьбі з ворожими антирадянськими силами і їх агентурою спирається на радянських громадян.

  В СРСР Би. р. є формою радянського патріотизму, громадянським обов'язком радянських людей. КПРС виховує радянських людей в дусі Б. р. Революційна пильність направлена проти ворожих соціалістичних буд сил і виключає огульне недовір'я і підозрілість.

  Під Би. р. радянського народу розуміється його неослабна увага до можливих небезпек, загрозливих завоювань соціалістичній революції. Б. р. розуміється і як систематичне активне реагування на різні форми підривних дій ворогів Радянської держави. Б. р. полягає, по-перше, в завчасному розпізнаванні прихованих ворожих посягань, що приховано готуються, на ці завоювання і вживанні всіх необхідних заходів до того, щоб такі посягання не досягли мети; по-друге, в строгій дисципліні і організованості в своїх рядах, з тим щоб не допускати дій які можуть сприяти здійсненню посягань на завоювання революції (наприклад, розголошування державної і військової таємниці); по-третє, в передбаченні таких сторін об'єктивних процесів суспільного життя, які можуть бути використані для здійснення ворожих посягань, і в завчасному вживанні всіх можливих заходів впливу на ці процеси в потрібному напрямі.

  Радянський народ не відокремлює своїх інтересів від інтересів народів інших соціалістичних країн, міжнародного комуністичного і робочого руху, національно-визвольного руху, руху прибічників світу, і його пильність відносно імперіалістичної реакції направлена проти її посягань на безпеку будь-яких прогресивних суспільних сил.

  Ленін закликав к Б. р. в області ідеологічної боротьби, учив умінню, на основі глибокого знання марксизму і практичного досвіду партії викривати спроби ревізії марксистської теорії, викривати ворожі справі комунізму погляди і дії, якою б революційною фразою вони не прикривалися, своєчасно помічати помилки і помилки, недооцінка яких може спричинити шкідливі для будівництва комунізму наслідки. У звітній доповіді 11-у з'їзду РКП (б) Ленін підкреслював: «...сегодня на нас не настають із зброєю в руках, і проте, боротьба з капіталістичним суспільством стала в сто разів запеклішою і небезпечнішою, тому що ми не завжди ясно бачимо, де проти нас ворог і хто наш друг» (там же, т. 45, с. 94—95). Рівень Би. р. безпосередньо залежить від міри політичної зрілості, ідейної загартованості робочого класу, комуністичної партії, всього суспільства. Підвищенню Б. р. сприяють зміцнення морально-політичної єдності соціалістичного суспільства, розвиток соціалістичної демократії, політичній свідомості, зростання загальної культури і дисципліни трудящих.

  Сучасний етап історії суспільства характеризується різким загостренням ідеологічної боротьби між капіталізмом і соціалізмом. Правлячі круги імперіалістичних держав направляють весь величезний апарат антикомуністичної пропаганди (друк, радіо, телебачення, кіно, церква і пр.) на ослабіння Б. р. народів соціалістичних країн, міжнародного комуністичного і робочого руху, на підривання соціалістичного суспільства зсередини. Під прапором так званого «демократичного», «гуманного» соціалізму ідеологи буржуазії ставлять завдання реставрації капіталістичних буд в соціалістичних країнах. Буржуазні ідеологи використовують для протягання своїх ідей будь-які помилки, слабкість теоретичної підготовки, нестійкість переконань, старі звички і традиції, підвищену емоційність молоді і т.п. За допомогою демагогії, брехні, дезинформації буржуазні політики намагаються приспати Б. р. трудящих в цілях збереження або реставрації капіталістичних порядків.

  В умовах загострення ідеологічної боротьби постійна Б. р. відносно буржуазної ідеології, проти її проникнення в соціалістичні країни набуває великого значення. Особливу роль в підвищенні Б. р. грають засвоєння комуністами досвіду КПРС, вивчення форм і методів її боротьби проти класових ворогів і їх агентури за перемогу пролетарської революції і побудову соціалістичного суспільства. Притуплювання Б. р. вельми небезпечно і є, як правило, результатом політичного неуцтва, ідейної нестійкості, добросердя, некритичного сприйняття демагогії, сектантського або догматичного підходу до дійсності, чим користуються вороги соціалізму.

  Би. р. є одним з найважливіших умов зміцнення соціалістичних країн і їх співдружності, а також країн, що звільнилися від колоніальної залежності і що вибрали некапіталістичну дорогу розвитку. Без Би. р. неможливий успішна боротьба робочого класу, народних мас в капіталістичних країнах за мир і демократію, проти монополістичного капіталу і мілітаризму, проти спроб відродження фашистських диктатур. КПРС невпинно вказує всім трудящим на необхідність прояву високої Б. р.

  Р. Ст Антонов.