Оброблювальна промисловість
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Оброблювальна промисловість

Оброблювальна промисловість , галузі виробництва, що займаються обробкою або переробкою пром.(промисловий) і з.-х.(сільськогосподарський) сировини. На відміну від добувній промисловості, яка знаходить свій предмет праці в природі, О. п. має справу з предметами, які вже самі є продуктами праці. До О. п. відносяться підприємства по виробництву чорних і кольорових металів, хімічних і нафтохімічних продуктів, машин і устаткування, виробів деревообробки і целюлозно-паперової промисловості, цементу і ін. будівельних матеріалів, продукції легкої і харчової промисловості, а також підприємства по ремонту промислових виробів і ін.

загрузка...

  О. п. — база розширеного відтворення, основа зростання продуктивності суспільної праці. У СРСР зосередження в руках держави всіх матеріально-технічних ресурсів в умовах планового господарства забезпечує швидке зростання всіх галузей О. п. (див. таблиці.).

Виробництво окремих видів продукції оброблювальної промисловості в СРСР

Види продукції

1913

1940

1973

Валова продукція машинобудування і металообробки

Металоріжучі верстати, тис. шт.

Турбіни, млн. квт

Чавун, млн. т

Сталь, млн. т

Синтетичні смоли і пластичні маси, тис. т

Хімічні волокна, тис. т

Папір, тис. т

Тканини всіх видів, млн. м 2

Взуття шкіряне, млн. пар

Цукор-пісок, тис. т

Масло тварина, тис. т *

 

1

 

1,8

 

0,006

 

4,2

 

4,3

 

 

 

 

269

 

2194

 

68

 

1363

 

129

 

29,6

 

58,4

 

1,2

 

14,9

 

18,3

 

 

10,9

 

11,1

 

812

 

3300

 

211

 

2165

 

226

 

1169

 

213

 

15,2

 

95,9

 

131

 

 

2319

 

830

 

4908

 

9676

 

667

 

10715

 

1239

* Без виробництва в господарствах населення.

Доля О. п. у всій промисловій продукції відображає міру індустріального розвитку країни і прогресивність галузевої структури її промисловості. За роки Радянської влади при зростанні всієї промисловості в 105 разів (1972 по відношенню до 1913) така найбільша галузь добувної промисловості, як паливна, виросла в 46 разів, а основні галузі О. п. — машинобудування і металообробка збільшилися в 1040 разів, хімічна і нафтохімічна — в 564 рази. Завдяки випереджаючим темпам зростання доля О. п. в загальному об'ємі продукції промисловості СРСР в 1972 склала 91,5%.

Високого Рівня достігла О. п. і в ін. соціалістичних країнах.

  Серед капіталістичних країн найбільш розвинену О. п. мають США, Японія, ФРН(Федеральна Республіка Німеччини), Великобританія, Франція, Італія, Канада. Див. Промисловість .

  Ст І. Фомічев.