Оборотність оборотних коштів
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Оборотність оборотних коштів

Оборотність оборотних коштів , постійно поновлюваний рух оборотних коштів у сфері виробництва і звернення. О. о. с. забезпечує безперервність відтворювального процесу госпрозрахункового підприємства, об'єднання, господарської організації. Під О. о. с. розуміється тривалість одного звороту оборотних коштів. Оборотність є важливим показником ефективності використання оборотних коштів, оскільки характеризує швидкість їх звороту від моменту оплати матеріальних цінностей до повернення грошових сум за реалізовану продукцію на банківський рахунок. У промисловості СРСР на початку 70-х рр. вона складала близько 70 днів. В результаті прискорення О. о. с. за роки 8-ої п'ятирічки (1966—70) вивільнено 6 млрд. крб., що є крупним резервом зростання випуску продукції і збільшення фінансових ресурсів держави. О. о. с. характеризується числом зворотів оборотних коштів, яке визначається як приватне від ділення вартості реалізованої продукції на середню суму оборотних коштів, що знаходяться у розпорядженні підприємства (об'єднання) протягом одного і того ж періоду часу (рік, квартал і т.п.); тривалістю одного звороту оборотних коштів в днях, визначуваною як приватне від ділення середньої суми оборотних коштів, помноженої на кількість днів в періоді (рік — 360, місяць — 30), на вартість об'єму реалізації продукції в оптових цінах в тому ж періоді. Суму оборотних коштів обчислюють, виходячи з їх загального розміру за вирахуванням залишку грошових коштів на банківському рахунку підприємства. З прискоренням звороту при тому ж об'ємі продукції, що реалізовується, підприємству потрібно менше оборотних коштів. Прискорення О. о. с. має велике народно-господарське значення, т.к. уменьшаєт потребу підприємств в оборотних коштах, дозволяє використовувати грошові і матеріальні ресурси ефективніше. Вивільнені з виробництва оборотні кошти можуть бути використані в ін. галузях виробництва. Т. о., в показнику О. о. с. відбивається вся сукупність господарських процесів: прискорення темпів зростання продуктивності праці, зниження фондомісткості виробництва і т.п.

загрузка...

  Основними чинниками прискорення О. о. с. є: скорочення загальної тривалості технологічного циклу; вдосконалення технології і організації виробництва; поліпшення умов постачання підприємств і збуту продукції; чітка організація платіжно-розрахункових стосунків.

  Літ. див.(дивися) при ст. Оборотні кошти .

  Ст Л. Перламутров.