Мікрофотометр
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Мікрофотометр

Мікрофотометр, мікроденситометр, прилад для виміру оптичної щільності на малих ділянках фотографічних зображень — спектрограм, рентгенограм, астрономічних фотографій, аерофотознімків і тому подібне М. є видозміною іншого оптичного вимірювального приладу — денситометра, відрізняючись від нього наявністю мікроскопічної оптики, зазвичай 25—40-кратного збільшення. Розрізняють одинпроменеві М., що працюють по методу прямого відліку, і значно поширеніші двопроменеві, в яких інтенсивності двох світлових пучків зрівнюються аналогічно тому, як це відбувається в двопроменевих денситометрах. М. розділяються також на нереєструючих (з індивідуальним виміром кожної окремої ділянки зображення) і реєструючих. У останніх безперервним чином фіксуються результати вимірів уздовж заданої лінії (прямій, колу і т. п.).

  Максимальна оптична щільність D max , яку можна виміряти даним М., пов'язана з площею вимірюваної ділянки зображення s співвідношенням

10 D max /s = const.

Постійна тут характеризує чутливість М.; для різних типів М. вона може складати від декількох сотих доль до декількох десятків мкм -2 . Це означає, що, наприклад, найбільш чутливими М. можна вимірювати оптичну щільність, близьку до 3,0, на майданчиках близько 100 мкм 2 . Така чутливість в десятки і сотні тис. разів більша, ніж в звичайних денситометрів.

  Приймачами світла в сучасних М. найчастіше служать багатокаскадні фотоелектронні помножувачі (у старих моделях — селенові фотоелементи). Точність вимірів М. звичайні 0,01—0,03 одиниць оптичної щільності.

  Особливими типами М. є ізофотометри (еквіденситометри), за допомогою яких визначають на вимірюваному фотографічному зображенні геометричні місця точок рівної оптичної щільності і записують їх у вигляді т.з. ізофот, або еквіденсит, а також мікроспектрофотометри, службовці для виміру в монохроматичному світлі спектральних кривих поглинання тонкошарових об'єктів, забарвлення яких різко міняється по їх поверхні (наприклад, хроматограмм).

 

  Літ.: Гороховськнй Ю. Н., Льовенберг Т. М., Загальна сенситометрія. Теорія і практика, М., 1963.

  Ю. Н. Гороховський.