Міжнародний банк економічного співробітництва
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Міжнародний банк економічного співробітництва

Міжнародний банк економічного співробітництва (МБЕС), міжнародний банк соціалістичних країн, створений в цілях сприяння економічному співробітництву і розвитку народного господарства країн-членів і розширенню їх торгівлі і економічних зв'язків з іншими країнами. Заснований відповідно до Угоди про багатобічні розрахунки в перевідних рублях і організації МБЕС від 22 жовтня 1963. Членами банку є Болгарія, Угорщина, ГДР(Німецька Демократична Республіка), Монголія, Польща, Румунія, СРСР, Чехословакія і Куба. Місцеперебування — Москва.

  Статутний капітал МБЕС визначений в 300 млн. перевідних рублів . Внески виробляються в перевідних рублях і вільно конвертованій валюті або золоті. Квоти країн-членів в капітал встановлені виходячи з об'єму експорту в їх взаємній торгівлі. Банк має також резервний капітал і спеціальні фонди.

  Найвищий орган управління банку — Рада, яка складається з представників всіх країн — членів банку. Кожна країна має один голос незалежно від розміру її внеску в капітал банку. Рішення вважаються прийнятими при повній одноголосності країн-членів. Виконавський орган банку — правління.

  МБЕС здійснює багатобічні розрахунки, кредитує зовнішню торгівлю, залучає і зберігає вільні засоби в перевідних рублях, виробляє розрахункові, кредитові, депозитні, арбітражні, гарантійні і інші операції в перевідних рублях, вільно конвертованій валюті, валюті країн — членів банку, а також в золоті, здійснює інші банківські операції, відповідні цілям і завданням МБЕС. Кредити МБЕС носять плановий, цільовий і терміновий характер.

  Банк надає країнам-членам два види кредитів в перевідних рублях: розрахункові — на суму короткочасного перевищення платежів над вступами і термінові — на витрати, пов'язані із спеціалізацією і кооперацією виробництва, розширенням товарообігу, вирівнюванням платіжного балансу, сезонними потребами і так далі (на термін 1—3 року). За дорученням зацікавлених країн-членів банк фінансує і кредитує спільні підприємства, що діють, і інші об'єкти цих країн. Банк стягує за надані кредити 2—5 % і виплачує по вкладах 1,5—4 %.

  МБЕС може здійснювати розрахунки в перевідних рублях також із странамі—нечленамі банку; порядок і умови таких розрахунків визначаються Радою банку за домовленістю із зацікавленими країнами.

  Банк співробітничає або бере участь в організаціях, діяльність яких відповідає його завданням. МБЕС правомочний укладати угоди, відкривати відділення і агентства, мати представників і тому подібне Банк несе відповідальність по зобов'язаннях в межах майна, що належить йому, але не відповідає по зобов'язаннях країн-членів, так само як і країни-члени не відповідають по зобов'язаннях банку.

  Діяльність МБЕС грунтується на повному рівноправ'ї і пошані суверенітету всіх країн-членів. Банк — відкрита організація. Його членами можуть стати країни, що розділяють цілі і принципи його діяльності і готові перейняти на себе зобов'язання, витікаючі з угоди і статуту банку. Участь в МБЕС не перешкоджає розвитку безпосередніх фінансових і інших зв'язків країн-членів між собою і іншими країнами.

  Об'єми операцій банку постійно зростають. У 1964—72 середньорічний об'єм платіжного звороту між країнами-членами складав 30,8 млрд. перевідних рублів. У 1972 об'єм платіжного звороту склав 43,3 млрд. перевідних рублів і збільшився в порівнянні з 1964 майже в 2 рази. За 1964—72 банк надав країнам-членам кредитів на загальну суму 18 млрд. перевідних рублів, у тому числі в 1972 — 3 млрд. перевідних рублів (тобто в 2 рази більше, ніж в 1964). Основна частина кредитних вкладень була здійснена у формі розрахункового кредиту. Питома вага всіх кредитів в загальному об'ємі платежів між країнами-членами вагалася в окремі роки від 10 до 15 %. Об'єм операцій у вільно конвертованій валюті і золоті за 1964—72 склав 112,6 млрд. перевідних рублів, у тому числі за 1972 — 27,2 млрд. перевідних рублів. Чистий прибуток МБЕС в 1972 склав 13,9 млн. перевідних рублів.

  Відповідно до прийнятої на 25-ій сесії СЕВ(Рада економічної взаємодопомоги) (1971) Комплексною програмою соціалістичної економічної інтеграції проводитимуться заходи, направлені на активніше сприяння кредитів і відсотків розвитку зовнішньоторговельного звороту і виконанню країнами взаємних зобов'язань, на розширення сфери вживання колективної валюти (перевідного рубля) і розвиток операцій банку у вільно конвертованих валютах.

 

  Літ.: Карпіч Ст С., Банк співдружності рівних, М., 1966; Мазанов Р. Р., Міжнародні розрахунки країн — членів СЕВ(Рада економічної взаємодопомоги), М., 1970; Міжнародні організації соціалістичних країн, М., 1971; Міжнародна соціалістична валюта країн — членів СЕВ(Рада економічної взаємодопомоги), М., 1972; Багатобічне економічне співробітництво соціалістичних держав. [Збірка документів], М., 1972; Альтшулер А. Б., Співпраця соціалістичних держав. Розрахунки, кредити, право, гл.(глав) 5, 8, М., 1973; Співдружність соціалістична. (СЕВ: підсумки і перспективи), М., 1973; Ларіонов До. А., Два світи — дві валютні системи, М., 1973; Царевськи Н., Международні валутно-фінансові відношення при соціалізмі, Софія, 1969.

  Р. Р. Мазанов.