Компенсаційний метод вимірів
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Компенсаційний метод вимірів

Компенсаційний метод вимірів, метод вимірів, заснований на компенсації (зрівнюванні) вимірюваної напруги або едс(електрорушійна сила) напругою, що створюється на відомому опорі струмом від допоміжного джерела. До. м. і. застосовують не лише для вимірів електричних величин (едс, напруги, струмів, опору); він широко застосовується і для виміру ін. фізичних величин (механічних, світлових, температури і т.д.), які зазвичай заздалегідь перетворять в електричні величини.

  До. м. і. є одним з варіантів методу порівняння з мірою, в якому результуючий ефект дії величин на прилад порівняння доводять до нуля (добиваються нульового свідчення вимірювального приладу). До. м. і. відрізняється високою точністю. Вона залежить від чутливості нульового приладу (нульіндікатора), контролюючого здійснення компенсації, і від точності визначення величини, компенсуючої вимірювану величину.

  До. м. і. електричної напруги в ланцюзі постійного струму полягає в наступному. Вимірювана напруга U x (див. мал. ) компенсується падінням напруги, що створюється на відомому опорі r струмом від допоміжного джерела U всп (робочим струмом l p ) . Гальванометр Г (нульовий прилад) включається в ланцюг порівнюваної напруги переміщенням перемикача (П на мал. ) в праве положення. Коли напруга компенсується, струм в гальванометрі, а отже, і в ланцюзі вимірюваної напруги U x відсутній. Це є великою перевагою До. м. і. перед іншими методами, оскільки він дозволяє вимірювати повну едс(електрорушійна сила) джерела U x і, крім того, на результати вимірів цим методом не впливає опір сполучних дротів і гальванометра. Робочий струм встановлюють по нормальному елементу E N з відомою едс(електрорушійна сила), компенсуючи її падінням напруги на опорі R (перемикач П — в лівому положенні). Значення напругу U x знаходять по формулі U x = E N · r/r, де опір, падіння напруги на якому компенсує U x .

  При вимірі компенсаційним методом сили струму I x цей струм пропускають по відомому опору R 0 і вимірюють падіння напруги на нім l x R 0 . Опір R 0 включають замість показаної на мал.(малюнок) джерела напруги U x . Для виміру потужності необхідно по черзі виміряти напругу і силу струму. Для виміру опору його включають в допоміжний ланцюг послідовно з відомим опором і порівнюють падіння напруги на них. Прилади електровимірювань, засновані на До. м. і., називаються потенціометрами або компенсаторами електровимірювань. До. м. і. застосуємо також для вимірів величин змінного струму, хоча і з меншою точністю. До. м. і. широко застосовується в техніці в цілях автоматичного контролю, регулювання, управління.

  Літ.: Карандєєв До. Б., Спеціальні методи електричних вимірів, М.— Л., 1963.

  До. П. Широков.

Схема компенсатора едс(електрорушійна сила) з нормальним елементом: U всп — джерело допоміжної напруги; R — опір, що калібрується; r peг — регулювальний опір; EN — нормальний елемент; I p — робочий струм; Г — гальванометр; П — перемикач; U x — вимірювана напруга.