Вимірювальний трансформатор
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Вимірювальний трансформатор

Вимірювальний трансформатор, електричний трансформатор, на первинну обмотку якого впливає вимірюваний струм або напруга, а вторинна, знижуюча, включена на вимірювальні прилади і реле захисту. І. т. застосовують головним чином в розподільних пристроях і в ланцюгах змінного струму високої напруги для безпечних вимірів сили струму, напруги потужності, енергії. На випадок пошкодження ізоляції з боку високої напруги один із затисків вторинної обмотки заземляють. З допомогою І. т. можна вимірювати різні значення електричних величин приладами ( вольтметром, амперметром, ватметром ) електровимірювань, що мають межі до 100 у і 5 а. Розрізняють І. т. напруги (для включення вольтметрів, частотомірів, паралельних ланцюгів ватметрів, лічильників, фазометрів і реле напруги) і І. т. струму (для включення амперметрів, послідовних ланцюгів ватметрів, лічильників, фазометрів і реле струму). Схеми включення І. т. в електричний ланцюг показані на мал. 1 і 2 .

загрузка...

  До затисків первинної обмотки І. т. напруги ( мал. 1 ) підводиться вимірювана напруга U 1 ; обмотка W 1 включається паралельно навантаженню. Вторинна напруга U 2 з обмотки W 2 подається на вольтметр або ланцюги напруги вимірювальних приладів і реле захисту. Точність виміру характеризується погрішністю в %, яка визначає точність передачі амплітуди вимірюваної напруги, і кутовою погрішністю в градусах, рівною куту між вектором первинного і поверненим на 180° вектором вторинної напруги і визначальної точність передачі фази. Більшість високовольтних І. т. напруги виготовляють секціонованими з масляним наповнювачем.

  Первинна обмотка І. т. струму W 1 ( мал. 2 ) включається послідовно в контрольований електричний ланцюг змінного струму I 1 , а вторинна обмотка W 2 — в послідовний ланцюг амперметра або інших вимірювальних приладів. Точність І. т. струму характеризується вираженим в % відношенням різниці значень приведеного вторинного струму і дійсного первинного струму до дійсного значення первинного струму.

  Для виміру потужності в ланцюзі високої напруги за допомогою ватметра необхідні як і. т. струму, так і І. т. напруги ( мал. 3 ).

  Для вимірів в ланцюгах постійного струму великої сили або високої напруги застосовують І. т. постійного струму особливої конструкції ( мал. 4 ). Дія такого І. т. засновано на насиченні сердечників з феромагнетика при невеликих напряженностях магнітного поля, внаслідок чого середнє значення змінного струму в допоміжній обмотці стає залежним від вимірюваного постійного струму.

  Літ.: Електричні виміри. Загальний курс, під ред. А. Ст Фремке, 2 видавництва, М. — Л., 1954; Арутюнов Ст О., Електричні вимірювальні прилади і виміри, М. — Л., 1958.

Мал. 3. Схема включення ватметра в однофазний ланцюг високої напруги через вимірювальні трансформатори струму і напруга: V — вольтметр; А — амперметр; W — ватметр.

Мал. 2б. Вимірювальний трансформатор струму. Трансформатор струму на 115 кв .

Мал. 1б. Вимірювальний трансформатор напруги. Трансформатор напруги на 400 кв .

Мал. 4. Схема вимірювального трансформатора постійного струму: 1 — сердечник; 2 — шина (дріт постійного струму); 3 — допоміжна обмотка; 4 — діоди випрямного моста; Ф — магнітний потік; У — випрямляч; А — амперметр; W 1 — первинна обмотка (шина); U ~ — допоміжне джерело змінного струму; I — вимірюваний струм.

Мал. 2а. Вимірювальний трансформатор струму. Схема включення.

Вимірювальний трансформатор напруги. Схема включення.