Польська об'єднана робоча партія
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Польська об'єднана робоча партія

Польська об'єднана робоча партія (ПОРП; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza), заснована 15 грудня 1948 в результаті об'єднання на принципах марксизму-ленінізму Польській робочій партії (ППР) і Польській соціалістичній партії (ППС). Створенням ПОРП(Польська об'єднана робоча партія), спадкоємицею, що є, і продовжувачем революційних традицій польського робочого руху, був ліквідований розкол, що існував в польському робочому русі більш півстоліття, і завершений важливий етап його організаційного і ідейно-програмного об'єднання.

загрузка...

  1-й (Об'едінітельний) з'їзд ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) (Варшава, 15—21 грудня 1948) прийняв Ідеологічну декларацію, що підтвердила правильність і закономірність вибраної Польщею соціалістичної дороги розвитку і вирішальну роль робочого класу в будівництві соціалізму, що підкреслила, і життєву необхідність зміцнення союзу робітників і селян як фундаменту народної влади. З'їзд прийняв директивні установки 6-річного плану розвитку народного господарства (1950—55), в основу якого була покладена програма соціалістичної індустріалізації Польщі. З'їздом був затверджений статут партії і вибраний ЦК, головою якого став Б. Берут (з березня 1954 по березень 1956 — 1-й секретар ЦК ПОРП(Польська об'єднана робоча партія)).

  Після з'їзду партія розвернула широку суспільно-політичну діяльність по об'єднанню робітників, селян і трудової інтелігенції в боротьбі за перемогу соціалізму в країні. У 1952 під керівництвом ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) був створений Національний фронт (з 1956 — Фронт єдності народу), до складу якого поряд з ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) увійшли ін. партії і організації, що визнали керівну роль ПОРП(Польська об'єднана робоча партія); у їх числі: Об'єднана селянська партія, Демократична партія, профспілки, молодіжні і суспільні організації.

  2-й з'їзд ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) (березень 1954) розглянув підсумки виконання 6-річного плану за перших 4 роки з врахуванням поправок, внесених до 1951—53, і скоректував планові завдання убік збільшення капіталовкладень на розвиток сільського господарства і легкої промисловості. Були внесені зміни в статут партії; замість поста голови введена посада 1-го секретаря ЦК партії, скасовано Організаційне бюро ЦК. Замість існуючих політичних і організаційних секретаріатів ЦК вирішенням з'їзду був створений один Секретаріат. Була підкреслена необхідність строгого дотримання принципів колективності і розвитку внутріпартійної демократії в житті і діяльності всіх партійних інстанцій. Вирішення з'їзду визначили напрями активізації внутріпартійного життя і дороги подальшого зміцнення керівної ролі партії в суспільстві. На основі цих рішень партія направила зусилля польських на виконання завдань трудящих першого шестирічного плану, який в 1955 був в цілому успішно завершений. В результаті сталися важливі зміни в економічній і соціальній структурі Польщі. Валовий об'єм промислової продукції в 1955 був в 2,7 разу вище, ніж в 1949. Найбільш істотні успіхи були досягнуті в розвитку важкої промисловості, перш за все металургії. У основних галузях народного господарства, за виключенням з.-х.(сільськогосподарський) виробництва, домінуючими стали нові, соціалістичні стосунки. В ході виконання планових завдань мали місце труднощі, зв'язані, зокрема, із загостренням у той час міжнародного стану, що зажадав мобілізації додаткових засобів на зміцнення обороноздатності країни, і диспропорціями, що виявилися, в розвитку окремих галузей народного господарства.

  В цей період партія успішно вирішувала головну задачу — здійснення в історично короткі терміни соціалістичної індустріалізації країни. У березні 1956 6-й пленум ЦК ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) у зв'язку із смертю Б. Берута вибрав 1-м-код секретарем ЦК ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) Е. Охаба, а також розширив склад Секретаріату ЦК. Що відбувся в липні 1956 7-й пленум ЦК ПОРП(Польська об'єднана робоча партія), відзначивши позитивні зміни в роботі партії, пов'язані з відновленням принципів колегіальності в роботі всіх партійних інстанцій і зростанням політичної активності членів партії, визнав в той же час, що у внутріпартійній роботі і в здійсненні повсякденного зв'язку партії з масами ще не були повністю здолані недоліки, що мали місце.

  Важливим етапом в житті ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) був 8-й пленум ЦК (жовтень 1956), який дав оцінку виниклим у той час ускладненням у внутрішньополітичному житті Польщі і намітив дороги їх подолання. Вирішеннями пленуму передбачалися заходи, направлені на ліквідацію диспропорцій в розвитку економіки, вдосконалення планерування і управління народним господарством, намічалися прискорені темпи зростання з.-х.(сільськогосподарський) виробництва, зокрема за рахунок підвищення продуктивності індивідуальних господарств; підкреслювалося вирішальне значення подальшого зміцнення керівної ролі партії для соціалістичного розвитку ПНР(Польська Народна Республіка). Пленум відновив склад керівництва партії і вибрав 1-м-код секретарем ЦК Ст Гомулку.

  Прагнучи до зміцнення ідейно-політичної і соціально-економічної бази соціалізму, партія підсилила боротьбу проти всіх проявів ревізіонізму, 9-й (травень 1957) і 10-й (жовтень 1957) пленуми ЦК ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) визначили ревізіонізм як головну небезпеку в польському і міжнародному комуністичному русі на даному етапі історичного розвитку. З метою поліпшення якісного складу партії і активізації боротьби зі всіма антипартійними елементами 10-й пленум ЦК прийняв рішення про обмін партійних квитків. В результаті з лав ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) вибуло 16% загального складу партії. Були прийняті заходи по поліпшенню роботи серед молоді. Протягом 1957—58 партії удалося добитися істотної консолідації своїх рядів.

  3-й з'їзд ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) (березень 1959) розробив заходи по подальшій демократизації суспільно-політичного життя суспільства, зміцненню єдності партії і зміцненню її зв'язку з народними масами. В центрі уваги з'їзду були питання перспективного розвитку народного господарства Польщі. З'їзд підкреслив, що у всіх головних галузях народного господарства створені основи для подальшого розвитку продуктивних сил країни. З'їзд вказав, що невід'ємним складовим елементом соціалістичного будівництва є перетворення в суспільній свідомості у дусі соціалізму, формування нового відношення до праці і суспільної власності. На з'їзді були затверджені директиви плану розвитку народного господарства Польщі на 1959—65 який включив 2 останніх роки п'ятирічного плану 1956—60, затвердженого сеймом в лютому 1957, і п'ятирічний план на 1961—65. Був прийнятий новий статут ПОРП(Польська об'єднана робоча партія).

  На всіх пленумах ЦК, проходівших між 3-м-кодом і 4-м-кодом з'їздами партії, розглядалися питання, пов'язані з реалізацією прийнятих з'їздом завдань суспільно-економічного розвитку країни; при цьому приділялася велика увага технічному прогресу в промисловості, ефективнішому використанню капіталовкладень, інтенсифікації зовнішньої торгівлі, 13-й пленум ЦК ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) (липень 1963) вказав на серйозні недоліки і упущення в ідеологічній роботі партії і підкреслив необхідність її істотного поліпшення з тим, щоб ідеологічна діяльність відповідала досягнутому рівню суспільно-економічного розвитку країни.

  4-й з'їзд ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) (червень 1964) підвів підсумки 20-річного розвитку ПНР(Польська Народна Республіка). Відзначивши великі успіхи в економічному і соціальному розвитку країни, з'їзд звернув увагу на наявність великих резервів в народному господарстві і відзначив необхідність здійснення строгого режиму економії, підвищення рівня технічного прогресу і продуктивності праці. З'їздом були затверджені контрольні цифри розвитку Польщі на 1966—70.

  У листопаді 1968 проходіл 5-й з'їзд ПОРП(Польська об'єднана робоча партія), що вказав на необхідність подальшої інтенсифікації розвитку народного господарства і активізації ідеологічної роботи партії. З'їзд проаналізував причини і наслідки березневих подій в 1968 в ПНР(Польська Народна Республіка), коли антисоціалістичні і ревізіоністські елементи намагалися протиставити народній владі і робочому класу студентську молодь і інтелігенцію. З'їзд затвердив контрольні цифри 5-річного плану на 1971—75 і вказав на завдання партії в області зміцнення єдності держав соціалістичної співдружності і міжнародного комуністичного руху. Після з'їзду, в ході виконання програми подальшого соціально-економічного розвитку країни, виникли труднощі, викликані помилками в планеруванні і управлінні господарством, а також неврожаєм в 1969—1970. Все це привело до серйозних ускладнень в суспільно-політичному житті в грудні 1970. Що відбувся 20 грудня 1970 7-й пленум ЦК ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) прийняв рішення, направлені на подолання виниклих труднощів. Пленум задовольнив прохання В. Гомулки про звільнення його, у зв'язку з хворобою, від обов'язків 1-го секретаря ЦК і вибрав на цей пост Е. Герека . Був також оновлений склад Політбюро і Секретаріату ЦК ПОРП(Польська об'єднана робоча партія).

  В лютому 1971 відбувся 8-й пленум ЦК, який дав оцінку грудневим подіям і визначив актуальні завдання партії, вказавши, зокрема, на необхідність зміцнення зв'язків партії з робочим класом і ін. шарами трудящих. На пленумі було відмічено, що найважливішою і терміновішою зі всіх завдань, що стоять перед партією, є забезпечення високих темпів промислового розвитку, істотне підвищення продуктивності праці і на цій основі — поліпшення умов життя трудящих. Вирішеннями 7-го і 8-го пленумів ЦК були внесені необхідні зміни в народно-господарський план і державний бюджет на 1971. Протягом 1971 були прийняті заходи, що забезпечують вирішення назрілих соціально-економічних питань. У грудні 1971 достроково, відповідно до вирішення 8-го пленуму ЦК, був скликаний 6-й з'їзд ПОРП(Польська об'єднана робоча партія), З'їзд підвів підсумки виконання плану 1966—70 і відзначив значне зростання продуктивних сил і національного доходу (за ці роки національний дохід збільшився на 34%, валова продукція виросла в 1,5 разу); схваливши заходи ЦК, здійснені після 7-го і 8-го пленумів, з'їзд прийняв розгорнуте рішення «За подальший соціалістичний розвиток Польської Народної Республіки», який містить директиви по соціально-економічному розвитку на 1971—75, а по деяких питаннях — і на триваліший період. Вирішення з'їзду вказують, що 70-і роки повинні стати періодом подальшого прогресу у формуванні розвиненого соціалістичного суспільства в Польщі. З'їзд підкреслив важливість для Польщі участі в міжнародній співпраці країн соціалістичної співдружності, вищою формою якої є соціалістична економічна інтеграція. З'їзд ствердив зміни в статуті партії і значно відновив склад ЦК.

  Здійснюючи прийнятий партією курс на вдосконалення на всіх рівнях методів керівництва суспільно-політичним життям, Вересневий пленум ЦК 1972 прийняв рішення про проведення реформи місцевих органів державної влади і створенні замість громад укрупнених адміністративно-господарських одиниць — гмін; відповідно до цього рішення був створений апарат гмінних комітетів ПОРП(Польська об'єднана робоча партія). Важливе значення в житті ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) і країни мав Листопадовий пленум 1972, на якому обговорювалися комплексні питання ідейно-політичного виховання підростаючого покоління. Втілення в життя вирішень 6-го з'їзду ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) супроводиться зростанням трудової і політичної активності трудящих, зміцненням керівної ролі партії і її авторитету в суспільстві.

  В жовтні 1973 відбулася 1-я всепольськая конференція ПОРП(Польська об'єднана робоча партія), що обговорила підсумки соціально-економічного розвитку за 1971—1973 і що намітила завдання на 1974—75. Знов підкресливши, що послідовна і оптимальна реалізація програми прискореного соціально-економічного розвитку країни і підвищення на цій базі життєвого рівня трудящих є найважливішим завданням партії, конференція винесла ухвалу про розробку Комплексної програми кращого задоволення потреб народу в продуктах харчування. На конференції була підкреслена необхідність вироблення перспективної з.-х.(сільськогосподарський) політики, яка б передбачала істотне збільшення перш за все долі госхозов і з.-х.(сільськогосподарський) кооперативів, а також сельхозцентров у виробництві з.-х.(сільськогосподарський) продукції. Розглядаючи перспективи розвитку ПНР(Польська Народна Республіка), документи 1-ої партконференції ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) і що відбувся в лютому 1974 13-і пленуми ЦК підкреслюють, що в країні створені всі передумови для розробки і втілення в життя впродовж двох десятиліть програми побудови розвиненого соціалістичного суспільства.

  Питанням зростання з.-х.(сільськогосподарський) продукції і розвитку всіх форм кооперації в з.-х.(сільськогосподарський) виробництві був присвячений 15-й пленум ЦК ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) (жовтень 1974).

  Делегації ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) брали участь в міжнародних Нарадах комуністичних і робочих партій (1957, 1960, 1969, Москва). ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) схвалила прийняті на цих нарадах документи. Партія схвалила проголошену 24-м-кодом з'їздом КПРС Програму світу і внесла значний вклад до загальних зусиль країн соціалістичної співдружності, направлених на пом'якшення міжнародної напруженості.

  ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) будується на принципах демократичного централізму. Найвищий орган ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) — партійний з'їзд, між з'їздами — ЦК, із складу якого обираються Політбюро і Секретаріат. Чисельність ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) — 2,4 млн. член і кандидатів (на 1 січня 1975). 1-й секретар ЦК ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) — Е. Герек. ЦО(центральний орган) — газету «Трибуна людові» («Trybuna Ludu»), теоретичний орган — журналу «Нове дроги» («Nowe Drogi»).

  З'їзди і конференції Польської об'єднаної робочої партії (всі з'їзди проходілі у Варшаві), 1-й (Об'едінітельний) з'їзд — 15—21 грудня 1948; 2-й з'їзд — 10—17 березня 1954; 3-й з'їзд — 1—19 березня 1959; 4-й з'їзд — 15—20 червня 1964; 5-й з'їзд — 11—16 листопада 1968; 6-й з'їзд — 6—11 грудня 1971; 1-я всепольськая партконференція — 22—23 жовтня 1973.

  Істочн.: Беруть Би., Звітний доповідь ЦК ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) II з'їзду партії 10 березня 1954 р., М., 1954; III з'їзд ПОРП(Польська об'єднана робоча партія), [пер. з польськ.(польський)], М., 1959; IV з'їзд ПОРП(Польська об'єднана робоча партія), [пер. з польськ.(польський)], М., 1966; V з'їзд ПОРП(Польська об'єднана робоча партія), [пер. з польськ.(польський)], М., 1969; VI з'їзд ПОРП(Польська об'єднана робоча партія), [пер. з польськ.(польський)], М., 1972; Герек Е., Зад чи партії по подальшому соціалістичному розвитку ПНР(Польська Народна Республіка). Програмна доповідь на VI з'їзді ПОРП(Польська об'єднана робоча партія) 6 грудня 1971 р., [пер. з польськ.(польський)], М., 1971.

  П. До. Костіков.