Зовнішньоторговельне об'єднання
 
а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
 

Зовнішньоторговельне об'єднання

Зовнішньоторговельне об'єднання Всесоюзне, в СРСР господарська організація, створена для здійснення торгівельних операцій з іноземними контрагентами. Більшість Ст о. (у 1970 близько 40) підвідомча міністерству зовнішньої торгівлі СРСР; ряд Ст о., що здійснюють комплектні постачання устаткування і матеріалів для підприємств і інших об'єктів, що споруджуються на території зарубіжних країн і виконують пов'язані з цим підрядні роботи, входить в систему Державного комітету Ради Міністрів СРСР по зовнішніх економічних зв'язках, декілька Ст о. знаходяться в підпорядкуванні інших органів управління. Окрім державних, є кооперативне Ст о. — «Союзкоопвнешторг», що входить в систему Центросоюза СРСР і здійснює зовнішньоторговельні операції з кооперативними організаціями і фірмами зарубіжних країн.

  Ст о. володіє правами юридичної особи; його правове положення визначається головним образом статутом, що стверджується тим відомством, в підпорядкуванні якого воно знаходиться. Як спеціальний нормативний акт, що визначає правоздатність і дієздатність Ст о., статут має екстериторіальне значення (тобто признається і за межами СРСР). Ст о. володіє відособленим майном, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді і арбітражі. Цивільна правоздатність Ст о. визначається відповідно до цілей його діяльності. Кожному Ст о. надано право здійснювати як в СРСР, так і за межею операції і інші юридичні дії за умови, якщо ці дії пов'язані з довкола операцій, передбачених статутом даного Ст о. Більшість Ст о. спеціалізуються на торгівлі певними товарами і (або) послугами; кожному з них надано, як правило, монопольне право здійснення операцій з цими товарами. Така монопольна спеціалізація сприяє ефективному здійсненню зовнішньоторговельних операцій і в той же час недопущенню конкуренції між окремими Ст о. на зовнішньому ринку.

  Органами Ст о. як юридичної особи є голова Ст о. і його заступники. Порядок підписання зовнішньоторговельних операцій і їх форма визначаються законодавством Союзу РСР незалежно від того, де здійснені ці операції. Основами цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік 1961 (ст. 125) і постановою ЦВК(Центральний виконавський комітет) і СНК(Рада Народних Комісарів) від 26 грудня 1935 (СЗ СРСР, 1936 № 1, отд.(окремий) 1, ст. 3) встановлений особливий порядок підписання зовнішньоторговельних операцій, Ст о.

  Ст о., що укладаються, відповідає по своїх зобов'язаннях всім закріпленим за ним майном, на яке, згідно із законом, може бути обернене стягнення. Держава не відповідає по зобов'язаннях Ст о., а Ст о., у свою чергу, не відповідає по зобов'язаннях держави. Господарську діяльність на зовнішньому ринку Ст о. здійснюють в тісному контакті з іншими радянськими організаціями — постачальниками товарів для експорту і замовниками імпортних товарів. Товари, призначені для експорту, Ст о. отримують від цих організацій по замовленнях-вбраннях, які видаються у виконання державних планів постачання товарів для експорту. Також на основі державних планів здійснюється імпорт товарів; у виконання планових завдань Ст о. встановлюють із замовниками імпортних товарів комісійні стосунки (див. Комісія ).

  В 1967 при експортних і експортно-імпортних Ст о. були створені раді з питань експорту з тим, щоб забезпечити тісніші ділові контакти між Ст о. і відповідними відомствами, підприємствами і організаціями, що здійснюють постачання товарів для експорту, і технічне обслуговування проданих за кордон машин, устаткування і приладів.

  Літ.: Експортно-імпортні операції. Правове регулювання, М., 1970.

  Ст С. Поздняков.